Invandringen har skapat ett kaos i Sverige som nu kräver ett betydligt mäktigare Skatteverk för att komma åt den grova kriminell verksamhet som blir möjlig med öppna gränser. Inte minst med de över 800.000 samordningsnummer som virvlar runt utan kontroll.

I åratal har varningar framförts om att de öppna gränserna gör det fritt fram för kriminella att härja i landet. Över 800.000 samordningsnummer underlättar för dem med onda avsikter att fuska, bedra och komma undan med grov våldsbrottslighet.

Igår framförde Skatteverkets ledning fem förslag som skulle göra dem avsevärt mycket mäktigare. Man vill ha makten att samköra register, spana på skumma mönster bland människor och närmast få polisiära befogenheter i att kontrollera människors identitet.

I det gamla Sverige, då landets politiker såg till att gränserna var kontrollerade och vi visste vilka som befann sig i landet, hade det varit enkelt att avvisa dessa befogenheter och kalla det steg mot ett onödigt övervakningssamhälle.

Kriminella missbrukar friheterna

Men migrationen gör det nu nödvändigt att skapa ett sådant övervakningssamhälle för att kunna skydda svenska medborgares säkerhet och trygghet. Kriminella får idag härja fritt. De utnyttjar systematiskt och brutalt alla friheter människor i Sverige har haft – i syfte att stjäla, råna och underkasta sig allt fler verksamheter i landet.

Om svenska staten ska ha en chans att skydda medborgarnas säkerhet måste verktyg som ett mäktigt Skatteverk med kolossala övervakningsbefogenheter införas.

De liberaler som gråter och gnäller över detta borde se sig i spegeln, för det är deras slappa och omdömeslösa migration som är orsaken till att vi måste ta till allt mer drastiska åtgärder för att försöka återskapa trygghet och rättvisa.

Vänsterns och liberalernas politik kräver hårdare kontroll

Det är effekterna av vänsterns och liberalernas politik som nu måste åtgärdas. Och det kan bara ske genom att rättsstaten tar ett fastare grepp om landet och får kontrollera befolkningen på nära håll.

Skatteverkets fem förslag i debattartikeln är inte tillräckliga. Där föreslår de 1) samkörning av olika myndigheters register, 2) spaning efter kriminella mönster i registrerade data, 3) den som flyttar till Sverige måste ge biometrisk data som fingeravtryck för att tilldelas samordningsnummer, 4) Skatteverket ska kunna kräva att personer som vistas i bostäder där tiotals personer är skrivna ska identifierar sig, 5) Personer som falskt skrivit sig på en adress ska kunna raderas därifrån även om denne inte uppgivit verklig adress.

S/MP-regeringen vill inte vidta dessa åtgärder som efterfrågats länge. Man lägger bara fram ett förslag om att automatiskt göra några av de över 800.000 samordningsnummer som cirkulerar ”vilande efter fem år”. Personen som har numret kan dock genast aktivera det igen – utan att legitimera sig.

Denna slapphet i att skydda det svenska samhället från utländsk organiserad brottslighet är häpnadsväckande likgiltig och farlig för svenska folket. 

Nödvändiga åtgärder

Visst innebär Skatteverkets begärda lösningar en utökade makt och därmed också inskränkningar av individens integritet. Men åtgärderna har blivit nödvändiga för att stoppa kriminalitetens utbredning i landet. Om Sverige fört en på riktigt restriktiv invandringspolitik hade åtgärderna inte behövts. Men den öppna gränsernas politik kräver betydligt hårdare inrikes kontroll – om man alls vill att rättsstaten ska ha en chans mot den organiserade brottsligheten.