Otryggheten måste stå i fokus. För varje brottsling som släpps ut finns alltid minst ett offer. Bakom varje offer döljer sig upplevelser som är mer än siffror i statistiken. Det är hög tid att sluta se mellan fingrarna på den nya och allt grövre brottsligheten, skriver Jimmie Åkesson med flera SD-företrädare idag, på den internationella brottsofferdagen.

DEBATT. Runt om i Sverige finns brottsoffer som är rädda. Som känner sig svikna. Som varken kan eller vågar leva ett vanligt liv. Skyddet och stödet till brottsoffer i Sverige är idag under all kritik.

Den som blir utsatt för våldsbrott tvingas ofta leva med traumatiska minnesbilder och en känsla av otrygghet under resten av sitt liv. Medan brottslingar ges en klapp på kinden och provocerande låga straff är tillvaron för offret annorlunda. Många tvingas bryta upp och flytta av rädsla för repressalier när brottslingar släpps ut.

Brottsoffer riskerar att möta förövare igen

Den dagen kan komma betydligt tidigare än väntat. Inte bara är straffen många gånger låga utan brottsoffer riskerar att stöta på förövare vid permissioner. När fängelsetiden sedan är slut kommer det fler problem. Brottsoffer tvingas idag själva att driva in det skadestånd som dömts ut, kontaktförbud är nästan omöjliga att få beviljade och när de väl blivit beviljade saknas det effektiva kontrollmekanismer för att se till att de efterföljs.

Vad som glöms bort i ivern att ständigt fokusera på påföljden för gärningsmannen är att det för varje brottsling som släpps ut alltid finns minst ett offer. Bakom varje offer döljer sig upplevelser som är mer än siffror i statistiken. Varje upplevelse innehåller tusentals och åter tusentals minnen som aldrig suddas ut. Dessa minnen, dessa mardrömmar finns alltid där, och den ständiga risken att springa på den som tog sig friheten att göra just dig till ett offer håller mardrömmen levande.

Trygghet kräver helt annan politik

Om ambitionen, på riktigt, är att skapa ett tryggare Sverige krävs en helt annan politisk ingång än den som råder idag. Brottsofferperspektivet måste värnas. Straffet är viktigt och fyller många syften, upprättelse, trygghet och visar samhällets solidaritet med den utsatte.

Men det krävs också mer, vi måste värna brottsoffrets rätt att leva fritt, att inte belasta dem med byråkrati, vi måste garantera att de får den hjälp de behöver, utan att de själva måste kämpa för varje litet steg.

Sverigedemokraterna har flera trygghetsskapande förslag som snabbt och effektivt skulle ge brottsoffer, om inte en vanlig tillvaro, så i vart fall en betydligt mer dräglig sådan.

  • Skadestånd till brottsoffer måste garanteras och höjas. Att brottsoffer själva behöver driva in pengar från personen som utsatt dem för brott är provocerande. Pengar kan inte laga det dessa personer utsätts för, men det kan lindra efterverkningarna. Det minsta vi kan göra är att inte försvåra detta.
  • Ge brottsoffer rätt till inflytande över brottslingarnas permissioner. Det är orimligt att de som utsatts för brott en kort tid därefter ser förövaren ströva runt i samhället, under tiden då man kan förvänta sig att han sitter bakom lås och bom. Brottsoffer ska kunna påverka när och hur permissioner tillåts.
  • Stärk landets kvinnojourer och utöka arbetet med kunskap om hedersvåld. Alla som drabbas av brott ska ha någonstans att vända sig för stöd och hjälp.
  • Gör det enklare att meddela kontaktförbud och se till att de efterlevs med elektronisk övervakning. När det står mellan brottslingars rörelsefrihet och brottsoffrets rätt att kunna röra sig utan att springa på sin förövare måste brottsofferperspektivet värnas.

Det är hög tid att sluta se mellan fingrarna på den nya och allt grövre brottsligheten. Regeringen har varken kraft, vilja eller mod att lösa uppgiften. Detta är oacceptabelt för oss Sverigedemokrater.

Vi kommer aldrig sluta arbeta för att brottsoffrets rätt alltid ska komma före förövaren. Det handlar om moral. Det handlar om trygghet. Ytterst handlar det om rättvisa. Det är dags att ge brottsoffer runt om i Sverige en upprättelse värd namnet.

Jimmie Åkesson (SD)
Partiledare

Adam Marttinen (SD)
Gruppledare justitieutskottet

Katja Nyberg (SD)
Riksdagsledamot justitieutskottet