Den interna kritiken mot Hyresgästföreningen växer. Sex lokala föreningsordföranden menar att organisation är på väg att implodera.

Som Samtiden rapporterat tidigare har alla nio regionchefer inom Hyresgästföreningen mycket höga löner och bor i villor. En av dem har nyligen köpt en villa för över åtta miljoner kr. Man lever högt på medlemmarnas avgifter, som betalas av vanliga hyresgäster.

Nu framförs också mycket hård kritik inifrån Hyresgästföreningen.

”Tyvärr är priset för att kunna arbeta ideellt inom Hyresgästföreningen att godta något vi upplever som ett sektliknande skräckvälde, utan rättigheter som är självklara i övriga samhället. I dag ser vi en förening och en organisation som är på väg att implodera”, skriver sex lokala föreningsordföranden i en debattartikel i Expressen.

Ideellt arbetande medlemmar ”blir ständigt angripna med hot och anklagelser”, de ”kallas till förhör” i regionstyrelsen trots att anklagelserna är ospecificerade och ofta anonyma. Aktiva medlemmar ”ifrågasätts” när de tar initiativ. Personer använder sina höga positioner ”för att obstruera och angripa” medlemmar och lokalföreningar.

”Vi har tröttnat på att bevittna detta och vara tysta för att skydda detta beteende”, skriver de.