Två pappersbruk stängs ned sedan elpriset skjutit i höjden i Sverige på grund av den förda energipolitiken där kärnkraften stängs ner.

Regeringens energipolitik börjar slå mot svensk industri. Börsbolaget Holmen menar att elpriserna bevisar att elmarknaden inte fungerar och nu hotar hela den svenska elintensiva industrin.

På grund av vinterkylan har elpriserna mer än fördubblats under januari jämfört med förra året. För de elintensiva industrierna är prisökningen brutal. Holmen tvingas nu stoppa produktionen genom att stänga två av fyra pappersmaskiner i bruken i Hallsta och Braviken.

För vd:n är det tydligt att marknaden fallerar och att regeringen måste komma med ordentliga åtgärder för att lösa problemen.

– Jag är allvarligt oroad. Den elintensiva industrin är oerhört betydelsefull för svenskt välstånd och skapar hundratusentals jobb och stora exportinkomster, säger Henrik Sjölund, till Dagens industri.

Det är den kalla vintern som gör att elsystemet utsätts för hård press sedan regeringens politik inneburit att elproduktion i kärnkraft lagts ned.

En från årsskiftet stängdes ytterligare en kärnkraftsreaktor, Ringhals 1, vilket spelar in, speciellt när det är kallt då det ofta blåser mindre. Det påverkar priset uppåt.

Priserna ökar och skillnaderna är unikt stora mellan olika delar i landet. Det är en trend som kommer att hålla i sig som en effekt av mindre kärnkraft i syd, mer vindkraft i norr och fler kablar från kontinenten där priserna ofta ligger högre.

Två oljeeldade kraftverk i Karlshamn i Blekinge är den reservkraft som får tas till för att kunna täcka upp för eventuella effekttoppar som kan uppstå i kylan.