Skattebetalarna får betala för enorma bedrägerier i studieförbunden som kvitterar ut studiebidrag till tvivelaktiga utbildningar. Mycket går till islamistisk propaganda via Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd.

Kommuner, regioner och staten har fortsatt att betala ut hundratals miljoner till studieförbundens verksamhet även larmen om antidemokratisk propaganda varit många.

Terrorforskare: Stoppa fusket

Terrorforskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan är kritisk.

– Det har inte gjorts tillräckligt för att stoppa fusket inom studieförbunden och 100-tals miljoner ur statskassan försvinner, säger Magnus Ranstorp till Sveriges Radio.

En kommun på väg att avslå bidrag till extremism

Men en kommun kan komma att skruva åt flödet av skattepengar till extremistisk verksamhet.

Källor med insyn i de politiska partierna uppger för Nyheter Idag att en majoritet av partierna i socialnämnden, M L, SD och lokala partiet Demokraterna kommer att gå på tjänstemännens linje att avslå Ibn Rushds bidragsansökan på 858 103 kronor. Beslutet ska – efter att det tidigare har skjutits upp – fattas på nämndens möte imorgon tisdag.

Nyheter idag redogör för en del av de utbildningar som Ibn rushd gör reklam för: ”Bank, business och pengar ur ett islamiskt perspektiv”, ”Föreläsning om kvinnan i Islam” och ”Konsten att förstå koranens budskap”. Men på åtminstone en av medlemsföreningarnas hemsida förespråkas också sharia.