En bild av våldets eskalering i Sverige: Fackförbundet Seko har helsidesannonser i dagspress där de vädjar om mindre våld och trakasserier mot tågvärdar.

KOMMENTAR. Tryggheten i ett samhälle handlar inte enbart om att grov våldsbrottslighet hålls tillbaka, utan att också lindrigare former av övergrepp inte blir allmänt accepterade.

Men förmodligen hänger det ihop. Om regeringen inte gör något åt den grova brottsligheten, utan låter kallblodiga mördare komma ut efter två år på ungdomshem, är det en signal om att kränkningar och hot är något som inte kommer att straffa sig.

De kriminella tar över samhället.

Ett exempel på hur illa det blivit är att fackförbundet Seko känt sig tvingade att i helsidesannonser uppmana regeringen att göra något åt de allt grövre kränkningarna mot tågvärdarna som kollar biljetter på tågen.

Seko skriver i annonsen: ”Hälften av de ombordanställda på tågen säger att det förekommer hot på arbetsplatsen i princip varje dag. Var femte menar att våld på jobbet är vardag. Till detta ska läggas sexuella trakasserier och grova verbala kränkningar. Det är nu dags att regeringen tar initiativ…”

Seko är ett förbund inom LO som organiserar 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård samt Väg och ban.

Vad beror problemet på?

Annonskampanjen har brett stöd, men knappast regeringen och fackförbundsledningar. Några kommentarer i sociala medier lyder:

– Vem kunde tro att fackförbund i Sverige 2021 måste annonsera helsidor mot regeringen för att få dem att reagera på att med kraft agera för att få en trygg arbetsmiljö på tågen?

– Det ligger inte i sossarnas natur, de snackar hellre än att göra jobbet.

– Som det kan bli. S-politik som handlar om att (utsatta) grupper ska ställas mot (priviligierade) grupper i en kamp mellan gott och ont hamnar i dilemmat – hur gör man när en utsatt grupp ställs mot en annan utsatt grupp? Då blir det knivigt.

– Så blev Seko rasister nu? Vi vet alla vilka som kallar svenska kvinnor ”horor” i tid och otid.

– Det är en stor skam för facken i Sverige att dom blundat för detta så länge.

– Svartmålningen fortsätter. Nu har SD genom sin propaganda hjärntvättat tågpersonal att tro att de är mer utsatta för hot och våld än tidigare.

– Vilka är det som står för detta? Kan det vara pendlarna? Eller är det en annan kategori som aldrig får nämnas?

– Det skulle onekligen hjälpa problemlösningen om det talades öppet om vilket klientel det rör sig om.

– Problemen uppstår när personer ”vill åka utan biljett eller med felaktig biljett”. Ett visst klientel får antas vara skyldiga…

– Seko står/har stått bakom den politik som lett fram till det Seko nu protesterar mot.

– Sverige 2021.. vad hände?

– Varför inte istället lösa grundproblemet? Hemförlova de kriminella elementen, som aldrig borde ha importerats. Då räddas inte bara tågpersonal, utan en hel befolkning.

– Dessa jobb kan ju Miljöpartiet riksdagsgrupp och statsråd jobba som när de åker ur riksdagen 22.

– Fackförbundet Seko vittnar om ett allt hårdare klimat för landets tågpersonal. Tack alla multikulti…

– Tack för att ni valde Sverige.