Endast en tredjedel av de som fått avslag på asyl återvänder till ursprungslandet. Resten stannar i Europa, trots att man saknar skäl.

EU-kommissionen vill se fler utvisningar av personer som fått avslag på sin asylansökan, men medlemsländerna har svårt att verkställa detta, rapporterar Sveriges Radio.

Ett ”nej” är inte ett ”nej” i praktiken. Av dem som får avslag på sin asylansökan i EU återvänder ungefär en tredjedel till ursprungslandet. De som återvänder frivilligt är bara 15 procent.

– När det gäller hur medlemsländerna kan förbättra sitt arbete, så är det att se till att ett avslagsbeslut kommer samtidigt med ett återvändandebeslut, så det inte blir ett stort glapp därimellan, säger EU-kommissionär Ylva Johansson med ansvar för migrationen till SVT.

– Och de måste ta kontakt med ursprungslandet för att be dem om det stöd som behövs för till exempel resedokument eller identifikation. När det gäller ursprungsländerna så handlar det om att vi måste få till ordentliga avtal som säkerställer att de inte förhalar de här processerna, menar hon.

”Måste ha ett fungerade återvändandesystem”

Mellan januari och november förra året kom 110 000 människor irreguljärt till Europa. Både EU:s gränsbevakning Frontex och gränspolisen i vissa medlemsländer har kritiserats för så kallade push backs – att människor avvisas utan att ha fått chansen att söka asyl.

– Människor har rätt att få sin sak prövad. Men det hänger ihop också med att vi måste ha ett fungerande återvändandesystem, säger Ylva Johansson till SVT.