Regeringen genomför en politik som förvärrar elläget i Sverige ytterligare. Tunga remissinstanser och expertmyndigheter är kritiska.

Trots akuta behov i elnäten och rusande elpriser ägnar sig S/MP-regeringen åt satsningar som döms ut av experter. Inte nog med att energiminister Anders Ygeman (S) förbereder ny ellag som kraftigt kan höja företagens elpriser, man lägger fram förslag om att underlätta för havsbaserad vindkraft.

Totalkostnaden kan bli hög

Förslaget fick kritik redan 2018 i skrivelse från Energimyndigheten där man varnade för att ett särskilt stöd för havsbaserad vindkraft inte är samhällsekonomiskt lönsamt.

”Ett sådant stöd kommer att innebära begränsad kontroll över kostnaderna för staten och vid en omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft riskerar de totala kostnaderna att bli höga”, skriver Energimyndigheten vidare.

Att elkunderna får ta notan är regeringen väl medveten om. I sin konsekvensanalys skriver de att stödinsatsen kommer att bekostas av Svenska Kraftnät och slutligen finansieras av nätkundskollektivet. Det kommer i sin tur innebära betydande smällar för kunder i transmissionsnätet, med andra ord tunga elkonsumenter inom industrin.

”Det här slår undan elmarknadens funktion”, säger experten Lina Håkansdotter till fPlus.