Den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump frias i riksrättegången. Senaten röstade i natt svensk tid om utslaget, som utföll så att Trump förklarades icke skyldig.

Det var tredje försöket från Demokraterna att få den tidigare presidenten fälld. Under tre år pågick Rysslandsutredningen som fick stor uppmärksamhet i medierna. Men förre FBI-chefens förundersökning visade att det inte fanns några oegentligheter från Trump-kampanjens sida. Det blev inget riksrättsåtal.

Kort efter att luften gick ur rysskonspirationen, beslutade det Demokratiska partiets majoritet i Representanthuset att rikta riksrättsåtal mot Trump. Men då för ett telefonsamtal Trump haft med den nye presidenten i Ukraina. Man hävdade att han riktade otillbörliga krav mot en utländsk regering, även om försvaret förklarade att alla presidenter försöker påverka andra länder i deras beslut. Trump frikändes.

Och Trump frikändes alltså nu även i det senaste försöket att använda riksrättsprocessen mot presidenten. Demokraterna fick 57 röster för fällande dom, det hade krävts 67 röster. Alltså förklarades Donald Trump icke skyldig.

*

Titta och lyssna på veckans USA-panel i Riks: