I veckomagasinet Fokus skriver Charlie Weimers: »Så kan vi hindra att EU får mer makt«. Folkomröstning krävs för att Bryssel ska få öka sin ekonomiska makt.

Som EU-parlamentariker gör Weimers en analys av läget i unionen. Han menar att det finns tre riktningar inom EU – de som strävar mot en union på riktigt, de som spjärnar emot och de länder som kanske kan köpas.

Sverige har under de 25 år vi varit medlemmar ”gradvis överlåtit mer och mer makt till unionen”, skriver han i Fokus. 

Ska vi ställa upp på allt mer centralisering till Bryssel? Charlie Weimers pekar på att Moderaterna släppt igenom en plastskatt på EU-nivå, ”men om den frågan kommer upp på bordet igen kommer de att rösta emot”.

Förhindra mer maktöverföring

Weimers förespråkar att svensk europapolitik ska bygga på att förhindra ytterligare makt­överföringar.

”En konservativ regering bör deklarera att det finns en tydlig och mätbar ekonomisk gräns för vad Sverige är villigt att bidra med till EU. För att öka trovärdigheten bör man även offentligt deklarera att det kommer att krävas en folkomröstning innan riksdagen ratificerar ett avtal där denna gräns överskrids eller åsidosätts.”

Han förespråkar en linje om hur det borde gå till:

”Sverige har i alla förhandlingar om långtidsbudgetar krävt att EU:s budget inte ska öka. Inget parti utom Liberalerna vill öka EU:s budget eller ge EU beskattningsrätt. Det borde därför i sak inte vara kontroversiellt att sätta en gräns för hur stor andel av vår ekonomi vi är villiga att överlåta till EU och klart deklarera att Sverige inte accepterar att ge EU självständig beskattningsrätt, ens om det kallas avgift.”