Bostadspriserna steg brett i januari jämfört med månaden före, enligt Valueguards Hox-index. På riksnivå ökade priserna på bostadsrätter och villor med 2,1 respektive 3,2 procent.

På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat med 5,7 procent medan villorna blivit hela 15 procent dyrare i snitt.

Valueguard skriver att man även har undersökt utvecklingen lokalt på bostadsrättsmarknaden i Stockholm och Göteborg under första halvan av februari och sett fortsatta prisuppgångar på drygt 1 procent.

Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm, säger i en kommentar att det råder högtryck på bomarknaden och att låga räntor i kombination med en stark börs ger goda förutsättningar för fortsatta uppgångar.

– Men räkna inte med lika kraftiga prisökningar som under 2020. Det var ett exceptionellt bostadsår, säger han.