Äldreomsorgen behöver bättre förutsättningar för personalen. En åtgärd är att alla ska kunna få arbeta heltid istället för deltid. – Ett sådant beslut har nu tagits i Järfälla kommun, säger Wilhelm Eriksson (SD).

Sverigedemokraterna använde sin vågmästarroll för att i Järfälla kommun besluta om att ge personalen i äldreomsorgen rätt till heltid.

Den styrande alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna) ansåg att förslag om att ge rätt till heltid skulle lämnas utan åtgärd. De fick se sig överkörda på tre av fem föreslagna reformer i äldreomsorgen och hemtjänsten.

Satsning på äldreomsorgen

Fullmäktige beslutade på måndagen att Järfälla kommun under de två kommande åren ska satsa på ett kompetens- och lönelyft genom att avsätta särskilda medel för äldreomsorgens personal, införandet av rätt till heltid och att Järfälla kommun så långt det är möjligt undviker korta och otrygga visstidsanställningar.

– Vi ser många fördelar med dessa förslag. Att ge personalen möjlighet till heltid för att kunna försörja sig bättre och att i den högsta möjliga mån undvika timanställningarna kommer bidra till en bättre mer utvilad personal som sen i sin tur kan ge bättre vård/service till våra äldre som förtjänar det bästa vi kan ge dem, säger Wilhelm Eriksson, ordförande för SD Järfälla till Samtiden.

– Vi vill ju bygga ett modernt folkhem och då kommer trygg välfärd naturligt. Därför blir det för oss principiellt att införa rätt till heltid till våra hjältar i äldreomsorgen.

Sverigedemokraterna gick i Järfälla till val på att ge rätt till heltid i äldreomsorgen och partiet har prioriterat det i sitt eget budgetförslag.

SD röstade med S

Nu kunde partiet genom sin vågmästarroll på 8 mandat i kommunfullmäktige avgöra beslutet genom att rösta med Socialdemokraterna.

För Eriksson handlar det mer om att genomföra bra välfärdsförslag förslag snarare än vem som lägger dem.

– Vi måste kliva ur den politiska sandlådan. Vi har inga problem att rösta för ett bra förslag oavsett vem det kommer ifrån, det finns ett värde i att lägga politisk prestige åt sidan och se bortom partibeteckningar, säger Eriksson.

Nästa steg är språktest i ädreomsorgen

I dessa osäkra tider med den globala pandemin så är det extra viktigt att man fokuserar i de grupper som drabbats hårdast. Sverigedemokraterna i Järfälla har därför utöver de nu antagna förslagen också förslag om språkkrav i omsorgen och en äldrekonsekvensanalys vid samtliga politiska beslut som fattas i kommunen.

– För att dessa ska gå igenom behöver antingen alliansen eller de rödgröna rösta för Sverigedemokraternas förslag, något som historiskt ännu inte skett i Järfälla, avslutar Eriksson.