Prognosen för antalet som begär uppehållstillstånd i Sverige 2021 skrivs upp av Migrationsverket. Också antalet som vill söka medborgarskap beräknas bli historiskt högt.

Det finns ett uppdämt behov sedan corona att få komma till Sverige. Och Migrationsverket räknar med att situationen efter sommaren kommer att vara mer normaliserad och att söktrycket mot Sverige därför ökar.

Antalet nya asylansökningar väntas vara oförändrade, 16.000. Men alla andra kategorier ökar kraftigt i prognosen (jämfört med 2020). Migrationsverket räknar med att hantera 45.000 (+16.000) anknytningsärenden samt 24.000 (+13.000) studentärenden. Antalet uppehållstillstånd för arbete beräknas mer än fördubblas och bli 81.0000 (+39.000) ärenden.

Många vill bli medborgare

Samtidigt fortsätter antalet ansökningar om svenskt medborgarskap att ligga på historiskt höga nivåer. I fjol slog antalet ansökningar rekord med 87 000. I år väntas 73 000.

– Den grundläggande förklaringen till det är att det kom väldigt många människor som sökte asyl under åren fram till 2015. Nu har det gått närmare fem år och då öppnas möjligheten för dem som fått uppehållstillstånd att bli svenska medborgare, säger Henrik Holmer till TT/Bulletin.

Kön är lång och Migrationsverket jobbar för att kunna ge besked till alla. Henrik Holmer betonar samtidigt att det är viktigt att inte tumma på rättssäkerheten.

– Medborgarskap är ett oåterkalleligt beslut. Har man en gång blivit medborgare i Sverige kan man inte fråntas det medborgarskapet. Därför är det naturligtvis väldigt viktigt att vi granskar varje ansökan noggrant för att vi inte ska bevilja medborgarskap till personer som inte har rätt till det.

Faktorer som kan diskvalificera är exempelvis om personen dömts för brott eller bedöms utgöra ett säkerhetshot.

Tillfälligt skärpta lagar upphör

Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd upphör att gälla den 19 juli. Frågan är om riksdagen hunnit anta en ny migrationslagstiftning till dess. Annars kommer den generösare utlänningslagen att börja gälla igen. Dessutom väntas en ny lag om säkra ursprungsländer den 1 maj i år. Även EU arbetar med förändrade lagar på asylområdet.

Inget av detta har Migrationsverket kunnat ta med i sin prognos eftersom man inte vet slutgiltig utformning på lagarna.

– Det kommer naturligtvis att sätta stora avtryck beroende på vilken lagstiftning som kommer att gälla, säger Henrik Holmer.