Varje år töms Sverige genom att stöldligor enkelt för ut stulet gods för värden som är större än 1,5 miljarder kronor. Tullverket skulle få utökade befogenheter att ingripa, men S/MP-regeringens förslag får hård kritik för att vara meningslös.

Idag får inte Tullverket ens stoppa misstänkta personer som är på väg att föra stöldgods ut ur landet. Meningen var att stärka Tullverket så att de verkligen kan upprätthålla gränserna. Men regeringen lägger tama och svaga förlag som försäkringsbranschen är kritiska emot och menar är tandlöst.

– Vi har haft det här problemet i flera decennier och det skapar en väldigt stor otrygghet. Det här förslaget blir tandlöst, säger Mats Galvenius, vd för Larmtjänst till SVT.

Förslaget om bättre kontroll begränsas till ordinarie tullkontroller som nästan enbart rör gods som är på väg in i landet.

Det låter nästan som att regeringen vill skydda den organiserade brottslighetens möjligheter att föra ut stöldgods ur Sverige. Regeringen vill fortsatt förhindra att Tullverket kontrollerar varor som lämnar Sverige.

Varför skyddar och underlättar regeringen för de kriminella nätverken?

– Det är ju så att Sverige är ett land som är särskilt utsatt för stöldligornas härjningar. Det effektivaste sättet att stoppa stöldligorna är att höja trösklarna vid våra gränser. Därför tror vi att slumpmässiga stickprovskontroller skulle ha en stor avskräckande effekt, säger Mats Galvenius, vd för Larmtjänst, som jobbar med att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet.

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) är det inte aktuellt att ge Tullverket ett nytt uppdrag och införa slumpmässiga stickprovskontroller.