Nu slår kylan till. Då sätts det svenska elsystemet på svåra prov, nu när kärnkraftsreaktorer avvecklats i Sverige. Elkunder kan komma att stängas av, något som Pakistan nyligen drabbats av.

Miljöpartiet och Centerpartiet brukar försvara nedstängningen av kärnkraftsreaktorer med att Sverige i normalfallet produceras överskott av el. Men det är vid högbelastningstider – som nu när kylan slår till i hela Norden och det dessutom blir vindstilla – då risken för problem uppstår.

Risk för akut effektbrist

Stängningen av Ringhals 1 vid årsskiftet har ytterligare försvagat det svenska elsystemet och ökar risken för akut effektbrist. Och det kallare vädret som nu dragit in över landet, innebär att elförsörjningen utsätts för hårda prov.

Svenska kraftnät varnar för elbrist. I värsta fall kan delar av elsystemet stängas av. ”Något Pakistan nyligen drabbats av” för att citera Dagens industri (betalvägg).

C och MP orsakar kol- och oljeeldning

Det mest troliga är att Sverige klarar situationen genom import av polsk kolkraft och drift av oljekraftverket i Karlshamn.

Men det finns krisplaner om detta inte skulle räcka. En ytterst åtgärd kan bli att Svenska Kraftnät beordra frånkoppling av delar av elsystemet för att undvika totala nationella avbrott, något Pakistan nyligen drabbats av. Denna exceptionella åtgärd har aldrig behövt användas i Sverige, men ”den har ökat och är inte obefintlig”, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska Kraftnät.

Dyrare och sämre

Elpriserna har för konsumenterna ökat allt mer de senaste åren, inte minst i form av ständigt höjda energiskatter. Samtidigt har den långsiktiga stabiliteten och möjligheten till trygg och rättvis elförsörjning gått förlorad med regeringens och stödpartiernas dogmatiska syn på energi där kärnkraft är ondskan själv, trots den minimala klimatpåverkan.

Alltså: dyrare pris och sämre miljö. Det är regeringens och stödpartiernas politik. Sverige borde kunna bättre.