Företagaren Elisabet Keussen på Kavat Vård är förtvivlad över statsministerns angrepp på hennes verksamhet. ”Jag blir jätteledsen. Det skulle få utvecklingen inom äldreomsorgen att stagnera”, säger hon till fPlus.

Det var under gårdagens partiledardebatt som Stefan Löfven (S) i sitt första anförande sa sig vilja ”stoppa privatiseringar av äldreomsorgen”. Förslaget ingår i ett socialdemokratiskt paket med åtgärder för att ”skapa arbetsro för äldreomsorgen och sjukvården”.

Fientlighet mot kvinnligt företagande

En rundringning som fPlus gjort visar att uttalandet väckte mycket ilska och förvirring. Elisabet Keussen, vd på äldreomsorgsföretaget Kavat vård kallar Stefan Löfvens uttalande för ”företagarfientligt”.

– Som vi har jobbat under pandemin! Och så säger statsministern att vårt arbete ska stoppas… Branschen har många kvinnor och uppenbarligen är det kvinnliga företagandet, som vanligt, inget värt, säger hon.

Istället för vänsterextrem rasering av en viktig samhällssektor genom ideologiska dogmer, hoppas branschen på att det bättre samarbete som jobbats upp under coronapandemin ska få fortsätta.

– Låt oss få utveckla äldreomsorgen tillsammans framöver för att vi ska kunna bidra till valfrihet och ge våra äldre det allra bäst, säger Elisabet Keussen. 

De privata alternativen i välfärden har varit en nagel i ögat på alla renläriga socialister och kommunister enda sedan Pysslingen på 1980-talet.

– Diskussionerna om privata vårdgivare har varat i decennier och även om vi blir härdade så förtar det såklart lite av glädjen att våra intentioner hela tiden misstros. Vi drivs ju av att bidra till en bättre äldreomsorg, säger Elisabet Keussen. 

Märkligt fokus

Ekonomer anser att statsministerns fokus på ägandefrågor är märkligt när vi har en viruspandemi att hantera.

En ny lagstiftning skulle tvinga kommunerna ska flytta fokus från att förbättra omsorgen för de äldre till att administrativt skriva avtal och förhandla för att kommunalisera äldreboenden som idag är privat drivna.

Att förhindra de privata alternativen skulle vara kontraproduktivt för coronabekämpningen.

– De studier som finns visar på att privat äldrevård snarare är bättre än den offentliga, och detsamma har gällt under corona. Så ur det perspektivet är det också ett lite märkligt uttalande, säger Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.