Socialkontor har sprängts, tjänstebilar brandbombats och personal från socialtjänsten kan stöta på automatvapen vid hembesök. Nu kräver facket att socialtjänstens anställda ska få samma skydd som blåljuspersonal.

Socialtjänstpersonal är utsatta i sitt yrke och bör därför omfattas av samma lagar som blåljuspersonal.

– När man blir utsatt på det sättet måste samhället finnas där och ta ansvar för det. Det här sker i tjänsteutövning och måste omgärdas av lagstiftning som tar höjd för det, exempelvis genom att man jämställs med polis, säger Heike Erkes, ordförande för Akademikerförbundet SSR till TV4.

Justitieminister Morgan Johansson ger inget klart svar på frågan. Han hänvisar till gällande lagstiftning om våld mot tjänsteman och till den blåljusutredning som tittar över straffskalorna för den här typen av hot och våld.