De svenska socialdemokraterna ser de som anser att Förintelsen var judarnas eget fel som ”systerparti”. Dessutom förringar S minnet av Förintelsen genom att använda den i dagspolitiska maktstrider.

I dag, 27 januari, är internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

På denna Förintelsens minnesdag menar palestinska myndigheten att det var judarnas eget fel att de utsattes för ett industrialiserat folkmord. Det är de palestinier i PLO som Stefan Löfven ser som ”systerparti”.

Socialdemokraterna är alltså nära vänner med dem som anser att judarna var konspirerande och ondskefulla i Nazityskland och därför fick skylla sig själva.

Bagatelliserar minnet

Också genom att använda Förintelsen i dagspolitisk debatt och rikta grundlösa anklagelser mot sina politiska meningsmotståndare om att de vill upprepa historien, bagatelliserar Socialdemokratin minnet av de ohyggliga våldet. Man reducerar Förintelsen till ett Svarte Petter-kort som man ger dem man vill smutskasta i svensk inrikespolitik.

Det är värsta sortens hyckleri och visar på extremt dåligt omdöme att använda ett av historiens värsta dåd till något så billigt som att komma undan sin egen oförmåga att formulera egen politik för framtiden som väljarna vill ha.

Eftertanke kring eget agerande

Istället förs att använda Förintelsen i dagspolitisk smutskastning, borde minnet av och kunskaperna om historiens övergrepp stämma till eftertanke om det egna agerandet – visar jag själv den respekt för meningsmotståndare som den västerländska civilisationen och upplysningstraditionen kräver? Eller agerar jag själv totalitärt och förtryckande i försök att tysta meningsmotståndare och därmed bryter mot vår civilisations rättesnören?

Samhällsdebatten måste vara öppen. Åsikter måste fritt kunna brytas mot varandra. Här finns ingen plats för att bli ”kränkt” av att andra tycker annorlunda än en själv. Här lär man sig mer om samhället genom att lyssna på meningsmotståndarnas argument, även om man inte delar dem.

De som försöker tysta andra, har slagit in på en totalitär väg. Den vägen ska vi inte ta. Vänd om! Slå in på den öppna och lärande vägen istället.