Dan Eliasson avgår som generaldirektör men behåller lönen framöver. Det betyder att hans kan kvittera ut ytterligare 3,9 miljoner kronor i lön från staten.

Dan Eliasson ansåg sin semesterresa till Las Palmas över jul var nödvändig trots att regering och myndigheter uppmanat svenska folket att inte resa i onödan. Statsministern har hållit två tal till nationen om uppoffringar till följd av coronapandemin. Men Eliasson åkte ändå. Efter omfattande kritik lämnar han chefsposten – men får behålla lönen.

Socialdemokraterna skyddar de sina. Dan Eliasson blir inte sparkad, utan flyttad till en tjänst på regeringskansliet, med en månadslön på 162.500 kronor.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) anser inte att Eliasson ”grovt åsidosatt sina åligganden”, vilket krävs för att en generaldirektör ska kunna avskedas.

– Det handlar om beslut han fattat om en semester, inte om hans jobb på myndigheten, säger Damberg i Expressen TV.

Därmed fortsätter Eliasson att lyfta sin statliga lön till sista december 2022. Det betyder att han lyfter 3,9 miljoner kronor framöver.

Fortsatt skandalomsusad karriär

Eliasson kan därmed fortsätta sin karriär uppbackad av Socialdemokratin. Han omgärdas av en lång rad skandaler som myndighetschef. Han har tidigare varit chef för Migrationsverket och Försäkringskassan. Dessutom rikspolischef. Nu senast lämnar han posten som generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, (MSB).

På alla myndigheter har kaos uppstått med protester från anställda. Han har varit ”tunn i sakfrågorna” på de olika myndigheterna, men har ändå fattat beslut utan att lyssna på myndigheternas mer sakkunniga personal.

— Eliasson tillhör inte den innersta kretsen i partiet, men han ingår i en nära krets. Om partiet förnedrar honom finns risken att han förr eller senare berättar vad han vet om vad som har hänt i olika sammanhang, säger en källa till Svenska Dagbladet.

Han har också uttryckt hat mot riksdagspartier han inte gillar och lovade att avgå som rikspolischef om Jimmie Åkesson (SD) blir statsminister.

Nu lämnar han sin generaldirektörspost, men får behålla lönen i två år till.