Även om Sverige anses vara ett rikt land så lever sedan 2019 rekordmånga på eller under fattigdomsgränsen. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). 

De senaste åren har andelen fattiga i Sverige ökat, och 2019 nådde antalet den högsta nivån hittills, då över 15 procent av befolkningen räknas som fattiga. 

Det handlar här om ”relativ” fattigdomen, alltså ekonomisk standard jämfört med genomsnittet av inkomster i landet. Det betyder att allt fler halkar efter och inte får samma standardutveckling om övriga befolkningen.

Fattiga pensionärer

Fattigdomen beror till stor del på att pensionärerna inte fått samma standardökning som yrkesverksamma.

Enligt professor Daniel Waldenström har personer med jobb ökat sina inkomster kraftigt de senaste 20 åren, och då har inte pensionärer, studenter och arbetslösa hängt med, säger han till Aftonbladet

Äldre ensamstående kvinnor fattigast

Det står klart att äldre kvinnor är överrepresenterade bland de som räknas som fattiga. I gruppen med låg ekonomisk standard utgör 41 procent av ensamstående kvinnor som är över 80 år.