Den grövsta våldsbrottsligheten skenar under justitieminister Morgan Johanssons styre. Sprängningar, skjutningar och dödade i skjutningar ökade även år 2020.

Polisens officiella statistik för 2020 har nu publicerats. Antalet skjutningar ökade med 10 procent jämfört med 2019, vilket betyder att polisen registrerade 366 skjutningar 2020, jämfört med 334 skjutningar 2019. Även antalet döda i samband med skjutningar fortsätter att stiga, nu med 12 procent (från 42 till 47 döda 2020).

Och i Stockholm fortsätter sprängdåden att öka, 32 bomber exploderade (+14 procent) och 30 sprängförsök (+50 procent). På nationell nivå har antalet minskat något mellan 2019 och 2020.

Störningar av gängen leder till ökat våld

Polisens störningar av narkotikahandeln uppges som en orsak till ökat våld i Stockholm, vilket låter märkligt.

– Det har blivit väldigt stökigt i den här brottsmiljön. När vi tar pengar och narkotika uppstår penningbrist, då hotar man, då spänger man, säger Robert Karlsson, bitr regionpolischef i Stockholm till Mitti.

Orsaken är helt enkelt den att dessa siffror bevisar att staten saknar våldsmonopol när polisen inte kan mäta sig med gängen, utan de är fria att trappa upp våldet som svar på polisens arbete.

De kriminella vinner kriget om svenska gator. Och den grova kriminaliteten drabbar ”tredje man”, som den 12-åriga flicka som sköts ihjäl när hon hamnade i skottlinjen mellan två gäng vid en bensinmack.

Sverige sticker ut på alla nivåer

Sverige sticker ut på alla nivåer vid en jämförelse med övriga Norden.

– Danmark är ju det land som är mest likt Sverige, men där är skjutningarna mycket färre, och i Norge handlar det om betydligt färre. Det blir stora rubriker i tidningarna vid en skjutning där, säger kriminologen  Manne Gerell till Bulletin.

Ny regering innan det är försent

De här siffrorna är ett brutalt underbetyg till justitieminister Morgan Johansson (S) och regeringen. De hävdar att de vidtagit många åtgärder, men de är uppenbarligen för små och begränsade. Betydligt kraftigare juridiska förändringar krävs. Exempelvis borde unga inte få några rabatter, tvärtom borde strafflängden för all grov våldsbrottslighet mer än fördubblas.

Under 2020 blev kontrasten stark mellan Danmark och Sverige. När två 17-åringar från Rinkeby dömdes för mord i Köpenhamn fick de 20 års fängelse. När 17-åringar i Sverige mördar får de tre år på ungdomshem, som de kan smita ifrån. Svenska rättsstaten är slapp, likgiltig, oengagerad och helt utan respekt i kriminella kretsar. Det måste en ny regering ändra på. Innan det är försent.