Om man räknar med L och MP i regeringsunderlaget leder januaripartierna över oppositionen. Men tar vi hänsyn till 4-procentsspärren förändras bilden dramatiskt.

ANALYS. Så här på årets första dag kan det vara läge att titta tillbaka på hur opinionen för partierna förändrats sedan valet 2018. I grafen nedan finns de sammanvägda mätningarna från Sifo, Novus, Ipsos, Demoskop/Inizio och Sentio, utförd av Wikipedia.

Det intressanta är att det finns två helt olika perspektiv att se på mätningarna. De flesta räknar med L och MP även om de ligger under spärren.

Grått regeringsunderlag

Men den grå skalan ovan tar bort dessa partier ur regeringsunderlaget när de inte får över fyra procent. Då visar det sig att S-ledda regeringen ligger illa till, trots att man fick återhämtning under coronapandemin.

De tre oppositionspartierna får 47,4 procent i december 2020. Samtidigt får de tre partierna bakom regeringen 44,5 procent. L och MP räknas inte med eftersom de ligger under spärren och inte skulle få några riksdagsmandat.

Nu brukar småpartier klara spärren efter en valrörelse där de synts mer i medierna, så de kan inte helt räknas ut. Men det finns en paradoxal effekt med corona: när S fått ökat stöd som statsministerparti har det gått ut över L och MP som förlorat väljare och båda hamnat under spärren.

Men som framgår av den röda linjen har regeringsunderlaget minskat från 55 till 51 procent. S-ledda samarbetet tappar mark.

Uppåtgående blågul trend

En annan intressant trend är att de tre oppositionspartierna successivt stärkt sin ställning sedan förra valet. Utan corona hade de förmodligen redan nu legat över 50 procent.

För att inte vara beroende av att småpartier åker ur riksdagen för att nå egen majoritet, borde dessa tre partier naturligtvis sträva efter att nå stöd av 50 procent av väljarna i valet 2022. Dit är det nu drygt 2 procentenheter.

Genom tydliga besked från de tre oppositionspartierna om vilken politik man tänker föra vid en sådan majoritet, skulle de väljare som ännu är osäkra kunna övertygas. Mer om det i kommande ledare.