Nu får regeringen maktmedel att besluta om tvingande åtgärder för allt från butiker och gym till campingplatser. Dessutom kan de som bryter mot förbud och begränsningar straffas med böter.

Med den nya pandemilagen som riksdagen på fredagen antagit, och som börjar gälla på söndag, kan regeringen bestämma hur många personer som får samlas på allmän plats liksom begränsa öppettider. I allvarliga fall kan verksamheter och platser helt stängas av och kollektivtrafik stoppas.

En skillnad från rekommendationer är att de som bryter mot införda förbud och begränsningar enligt den nya lagen kan bötfällas.

Den nya lagen kommer att göra Sverige mer likt andra länder, men det kommer inte att gå att göra en total nedstängning av landet, med utegångsförbud och förbud mot allt resande, som vissa andra länder gjort. För att förändra rörelsefriheten, som är grundlagsskyddad, krävs två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan.

Den nya tillfälliga lagen har behandlats i rekordfart sedan lagförslaget väl presenterades för riksdagen.

Regeringen har fått kritik för att man inte lade fram lagen förrän nära inpå jul, när det kunnat ske sedan i somras. De borgerliga och Sverigedemokraterna är också kritiska mot att företag som drabbas av nedstängningar inte har rätt till kompensation enligt den nu införda lagen.

Vice gruppledaren Mattias Bäckström Johansson (SD) poängterar att lagen inte får användas för ”lockdown” eftersom det skulle innebära orimliga inskränkningar i människors friheter, orsaka omfattande skador på ekonomin och eftersom det uppenbarligen inte skulle rädda fler liv.

Sverigedemokraterna ansåg också att lagen ska gälla till sista maj 2021 i enlighet med annan tillfällig lag, men riksdagen gick på regeringens förslag om att lagen ska upphöra den sista september, om inte nytt beslut tas om förlängning.

Även om regeringen har initiativet till åtgärder som behövs på grund av pandemin, har riksdagen möjlighet att överpröva och häva regeringens beslut.