Ett konkret fall av hur svenskt rättsmedvetandet demoraliseras bland medborgare och dem som har till uppgift att hålla ordning, är hur ordningsvakterna blev behandlade efter att ha ingripit mot gravid kvinna som inte hade biljett och gjorde motstånd.

När en gravid kvinna skulle avvisas från tunnelbanan eftersom hon saknade färdbevis, gjorde hon kraftigt motstånd. Ordningsvakterna gjorde sitt jobb, men hängdes ut som ondskan själv i medierna. Nu har en av ordningsvakterna kommit ut med boken ”Ordningsvakten – Minnet av ett mediedrev” som ger en inblick i hur det omtalade ingripandet gick till och vad som följde.

Inte värt priset att försvara lag och ordning

Mattias Elb intervjuas i Riks om boken. Han får frågan om han skulle ingripa om liknande regelbrott upptäckts nu.

– Hade jag hamnat i samma situation idag, så hade jag troligtvis blundat och gått därifrån. Det är inte värt att ta den konflikten, bli uthängd i massmedia och förlora jobbet, säger han.

Kvinnan greps av polis för våldsamt motstånd och kvinnan gjorde motanmälan mot ordningsvakterna. Båda anmälningarna lades ned.

Själv minns jag bilderna från ingripandet 2019. Framför allt hur folk runtomkring tog parti mot ordningsvakterna och biljettkontrollanterna som ska upprätthålla lag och ordning.

Detsamma gjorde medierna. De hängde ut ordningsvakterna som att de begått våldsbrott, medan man aldrig frågade om ingripandet var rimligt utifrån regeln om att resenärer ska betala biljettpriset.

Rättsstaten förbyts i anarki

Mediedrev är en sak, men det riktigt skrämmande är att ALLA agerar mot att lag och ordning upprätthålls. Medierna, allmänheten och även ordningsvakternas arbetsgivare och SL som uppdragsgivare.

INGEN står upp för att lagar och regler ska följas.

Därför blir en naturlig reaktion den som Mattias Elb framför – det är inte värt priset att försvara svenska rättsstaten. Ju fler som drar denna logiska slutsats, desto svagare blir rättsstaten. Snart kommer alla att vända bort blicken när vi ser någon blir rånad. Varför ska vi bli indragna? Tänk om vi blir hotade – då kan vi inte räkna med stöd eftersom varken politiker, medier eller myndigheterna bryr sig om att upprätthålla lagarna.

Men om ingen står upp för lagarna, då övergår Sverige till att bli en anarki. Där gäller den starkes rätt. Den som ingår i en klan kan ta makten över de medborgare som inte ingår i en klan.

Är det så vi vill ha det? Ska Sverige bli mer som Somalia?

Om inte, är det dags för alla som motsätter sig anarki att stå upp för lagar och regler. Och det kan vi bara göra om brott mot reglerna bestraffas och får konsekvenser – som att bli utburen ur tunnelbanan om man inte har biljett och protesterar mot böter.

Tänk på det ordet: konsekvenser. Är det inte ett vackert ord som vi måste ta till heders igen?