Fram till 10 januari har cirka 80 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige enligt de uppgifter som regionerna rapporterat till Folkhälsomyndigheten.

Troligen har fler vaccinerats eftersom det saknas uppgifter från tre regioner för vecka 1. Statistiken är därför inte komplett men kommer att kompletteras när nya data rapporteras in från regionerna, meddelar Folkhälsomyndigheten på tisdagsmorgonen.

Flera regioner uppger att de har sparat vaccin för att kunna ge dos två, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna inte sparar vaccin. Planerade vaccinleveranser har skett utan problem och planeras fortsätta enligt plan.