I första vågen var Stockholm pandemins epicentrum. Men den senaste månaden har viruset skördat mer än dubbelt så många liv i Gävleborgs län, sett till folkmängden. Också Västernorrland och Jönköping ligger högt.

Enligt dödsorsaksintyg inkomna mellan den 8 december och den 6 januari avled 1 522 personer i Sverige med covid-19 som dödsorsak. Det motsvarar 15 dödsfall per 100.000 invånare. Men den geografiska fördelningen skiljer sig en del mot hur det har sett ut tidigare under pandemin, rapporterar Expressen.

Senaste månaden ligger Stockholms län strax över riksgenomsnittet med 16 dödsfall per 100.000 invånare.

På torsdagens pressträff kommenterades att läget ser olika ut i olika delar av landet. En orsak kan vara att smittspridningen var större i exempelvis Stockholm redan i våras.

– Det är många faktorer som påverkar spridningen av sjukdomen och immunitet är säkert en av de faktorerna, sa Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Döda i covid-19 mellan 8 december och 6 januari

Antal avlidna samt inom parentes avlidna per 100 000 invånare.

Gävleborg: 108 (38)
Västernorrland: 62 (25)
Jönköping: 81 (22)
Skåne: 230 (17)
Stockholm: 382 (16)
Kronoberg: 31 (15)
Gotland: 9 (15)
Västmanland: 40 (14)
Uppsala: 55 (14)
Västra Götaland: 237 (14)
Dalarna: 37 (13)
Kalmar: 32 (13)
Norrbotten: 30 (12)
Östergötland: 51 (11)
Jämtland: 14 (11)
Blekinge: 18 (11)
Västerbotten: 23 (8)
Södermanland: 20 (7)
Örebro: 20 (7)
Halland: 24 (7)
Värmland: 18 (6)