När Carina Bergfeldt i SVT intervjuar statsministerparet framstår det som att Ulla Löfven inte har någon makt och inte är en offentlig makthavare. Inget kan vara mer felaktigt – Ulla Löfven har en karriär med tunga maktposter både som politisk tjänsteman och förtroendevald.

I en granskning som Ledarsidorna.se gjort visas att Ulla Löfven, fram till maken Stefan Löfven blev partiledare, var ombudsman på Socialdemokraternas partihögkvarter hos partisekreteraren med ansvar för kyrkofrågor. Samtidigt var hon vald ledamot (S) i stiftsfullmäktige i Stockholms stift.

2017 valdes hon till ledamot (S) i Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet förvaltar intäkter på över 25 miljarder kr per år och har tillgångar på ännu mycket större belopp.

Nedtonade syn på rättigheter av hänsyn till islam

Under Ulla Löfvens tid som makthavare i Svenska kyrkan har hon och Socialdemokraterna ”tona ned vikten av att driva på för samkönade äktenskap”, skriver Ledarsidorna, detta har motiverats med att frågan ”provocerat den stora delen av muslimska väljare som inte kommit lika långt i sin demokratiska utveckling”. 

Detta synsätt, konstaterar Ledarsidorna, ”kan sägas representera en form av ’de låga förväntningarnas rasism’ samtidigt som denna inställning ger uttryck för ett ledarskap vilande på förmyndarskap över en mindre mogen väljargrupp”.

Socialdemokraternas ändrade formuleringar i syfte att tillmötesgå den muslimska väljargruppen skedde under Ulla Löfvens tid som ombudsman för kyrkofrågor.

Samarbete med antisemiter

Under Ulla Löfvens tid som ledamot i Kyrkomötet har Svenska kyrkans samarbete med Muslimska brödraskapet breddats. Till samarbetsorganisationerna hör Al Manaar-moskén i London. Verksam i denna moské var bland annat ”Jihadi John” vars avrättningar av syriska krigsfångar användes i propagandafilmer för den Islamiska staten, IS.

Med Ulla Löfven i högsta beslutande organet har Svenska kyrkan intensifierat arbetet med ledsagare på Västbanken. Ett program som organiseras av SEAPPI och finansieras med skattemedel från Sida.

SEAPPI och moderorganisationen EAPPI organiseras av samma nätverk som organiserar BDS-rörelsen. BDS-rörelsen (Boycott, Disenvest, Sanctions) anses av bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel vara antisemitisk. Inom såväl SEAPPI som EAPPI finns personunioner med det Muslimska brödraskapet.

Ulla Löfven borde granskas

Ledarsidorna menar att Ulla Löfven därmed borde granskas, även fristående från sin make. ”Men så har inte skett.”

Av någon anledning har medierna låtit Ulla Löfven ”flyga under radarn i alla år och hjälper idag till med att sätta bilden av en pensionär som inte gör så mycket annat än att vänta på att hennes make kommer hem om dagarna”.

Den bilden är felaktig, konstaterar Johan Westerholm i Ledarsidorna.

”Ulla Löfven är i allra högsta grad en politiker”, som dessutom medverkat till att i snabb takt knyta band med det Muslimska brödraskapet och därmed intagit allt tydligare antisemitiska och Israelfientliga positioner.