S/MP-regeringen får nu svidande krtik från både LO och arbetsgivare. Man gör ingenting för att stoppa EU-kommissionens initiativ som skulle krossa den svenska kollektivavtalsmodellen, hävdar de.

EU-kommissionen har lagt direktivförslag om lagstiftade minimilöner. Det skulle innebära att makten över arbetsmarknaden skulle flytta till EU och Brysselbyråkratin.

– Regeringen uttrycker sig vagt och lamt, hävdar LO:s ordförande Susanna Gideonsson och kräver:

– Varje beslutsfattare måste sätta klackarna i backen och markera : ”Nä, det blir inget direktiv”.

Det är hög tid, anser hon, för statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att sluta vara försiktiga.

Regeringen vågar inte ta sig ton i Bryssel

Synen på regeringens agerande delas av arbetsgivarsidan. En företrädare undrar om regeringen är rädd för att stöta sig med Frankrike och Tyskland, som driver på för förslaget.

I höstas lade EU-kommissionen fram ett förslag, som nu har varit ute på remiss. Riksdagen har gått igenom förslaget och slagit fast att det inte kan accepteras. Men regeringen kritiseras för att inte vara lika tydlig.

Om direktivet inte stoppas kan det innebära att det blir EU-domstolen som i slutändan bestämmer lönenivåer i Sverige, varnar LO-ordförande Susanna Gideonsson.

Hon konstaterar att LO, TCO och Saco på den fackliga sidan och motparterna Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Arbetsgivarverket alla ser förslaget som ett allvarligt hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Den innebär parterna på arbetsmarknaden, svenska fack och arbetsgivare, förhandlar löner och villkor. Det är där beslut fattas, inte av politiker, som i många andra länder på kontinenten.

Regeringen förnekar svaghet

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) tillbakavisade kritiken om att regeringen skulle ha varit otydlig gentemot EU-kommissionen.

”Förhandlingar i sak ska inte fortsätta innan vi har ett yttrande om förslagets förenlighet med rättslig grund,” har Nordmark kommentarat till TT.