All kultur tolkas genom ett ideologiskt raster, menar författaren Einar Askestad som intervjuas av Riks.

Kulturen har blivit ett medel för en speciell agenda. Konstverk får inte stå för sig själva och tolkas på egna meriter. Alla konstnärliga ambitioner som kommer ur självständiga röster blir problematiska.

Detta är en vänstervridning som Einar Askestad vänder sig emot.

– Även på 1970-talet var kulturen vänster, men man var intellektuell och bildad. Och intresserad av nya böcker och litteratur. Nu är det inte kvalitet som avgörs om saker uppmärksammas eller inte. Nu handlar det om att skriva ideologiskt. Det finns i princip ingen kulturbevakning kvar av högre dignitet i dagens kultur-Sverige.

Se intervjun: