Ministrarnas och generaldirektörernas uppenbara brott mot de corona-rekommendationer de själva framför har nu resulterat i ett ras i förtroendet. Regeringens förtroendet har halverats. Förtroendet för MSB har rasat från 61 procent till 28 procent.

Det är Novus som för SVT genomfört mätning av förtroendet i januari. På en månad har förtroendet för regeringen sjunkit med hela 15 procentenheter, från 45 till 30 procent. Sedan pandemins början har regeringen förtroende fallit med över hälften, från 64 procent till 30 procent nu.

I pandemins början hade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, förtroende hos 61 procent av folket. I dag ett förtroende på 28 procent.

Bakgrunden är förre MSB-chefen Dan Eliassons ”dubbelmoral” att åka till Kanarieöarna mitt under corona, heter det i SVT.

Hälften av svenska folket har ännu förtroende för Folkhälsomyndigheten, men det är ändå 11 procentenheter sämre än i december.

– Svenska folket är uppenbarligen väldigt besvikna både på regeringen och de här två myndigheterna, säger statsvetaren Jenny Madestem till SVT.

Vidare påpekar hon att skandaler förändrar opinionen, vilket kan påverka valrörelsen nästa år, eftersom coronakommissionens slutrapport släpps på våren 2022.

Även för medier har förtroendet sjunkit, om än inte lika mycket som för myndigheterna.