Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Det är några av de sociala medier som med allt värre nyckfullhet stänger ner användares konton. Och mönstret är tydligt: nedstängningarna riktar sig mot konservativa och regeringskritiker.

Visst, dessa digitala plattformar ägs och har utvecklats av företag. Och företag har inget ansvar för yttrandefriheten, brukar det heta.

Men nu har dessa plattformar blivit minst lika viktiga för yttrandefriheten och möjligheten för öppen samhällsdebatt som public service, TV-stationer och dagstidningar. Och dessa drivs ju också av företag. Och alla andra mediebolag och deras mediemarknader omgärdas av lagstiftning.

Dags att lagstifta och reglera techjättarna

Det är dags att lagstifta om konsumenternas rättigheter gentemot de globala techjättarna. De borde vara i lag förbjudet för dessa bolag att stänga ner en användare utan att man kan påvisa att användaren begått lagbrott.

Visst, de flesta användare betalar inte för något abonnemang eller har tecknat något avtal med techjättarna. Men dessa bolag tjänar miljardbelopp på annonser och på att sälja info om användarna. Därför kan konsumenternas rättigheter hävdas gentemot dessa bolag.

Eftersom de är globala borde politiker som företräder demokratiska statsmakter i olika länder samverka och till techjättarna tala om vad som krävs för att lagstiftning inte ska införas. Och det främsta kravet är att nedstängning av konton inte får ske, utan att användaren också polisanmäls för brott, dvs förtal, hets mot folkgrupp, uppvigling till våld, terrorbrott etc. Om användaren inte åtalas och fälls, ska användaren omedelbart återfå sitt konto.

Ett andra krav är att skuggbanning och andra fula knep att motarbeta vissa användare inte längre ska få tillämpas. Också det skulle kunna förbjudas i lag, på samma sätt som vilseledande marknadsföring. Den som skapar ett konto hos dessa techjättar gör inte det för att bli bortgallrad. Det är bedrägeri mot användarna och borde vara förbjudet.

Rätten att komma till tals

Frågan har fått särskild aktualitet sedan Twitter idag permanent stängt ner Donald Trumps konto. Man tystar alltså en folkvald politiker med över 80 miljoner följare.

Beslutet möter kritik från yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

– Oavsett vad man tycker om Trump, här drar man in möjligheterna för en demokratiskt vald president att uttrycka sig på Twitter. Det är olyckligt, säger han till Aftonbladet.

Nils Funcke anser att det är problematiskt att stora aktörer som Twitter, Facebook och Google fått så mycket makt över vad som får sägas och inte.

För stora för att lämnas oreglerade

Om bankerna brukar det heta att de blivit för stora för att de ska få gå omkull i finanskriser (too big to fail). Därför går stater in och räddar banker med skattebetalarnas pengar.

Det finns en storleksaspekt också på de digitala plattformarna, precis som Nils Funcke är inne på. Techjättarna är nu så stora att de inte kan lämnas fria att själva avgöra på egen hand hur plattformarna ska fungera. Särskilt som de visat extremt dåligt omdöme i att stänga av ena sidan av den politiska spelplanen – den konservativa.

Här uppstår ett uppenbart hot mot att yttrandefriheten kan fungera i ett samhälle och därmed hotas demokratin. Techjättarna är så stora att de blivit infrastruktur i samhället. Då är de ett statligt ansvar att se till att denna infrastruktur fungerar enligt demokratins spelregler. Något techjättarna uppenbarligen inte lever upp till på egen hand.

Om bolagen inte följer krav för att möjliggöra levande demokrati, då får statsmakterna helt enkelt hota med att expropriera företagen, eller enligt amerikanska antitrustlagar tvångsmässigt dela upp företagen i flera olika bolag. Här har USA betydligt mer potent lagstiftning än Sverige.

Men så lågt behöver det inte gå. När techjättarna förstår att de inte kan gynna ett parti eller en sida i politiken, borde de förstå att återgå till att erbjuda sina digitala verktyg till det som de var avsedda för: fri åsiktsbildning.