Vilka bostadshus i klassisk stil kommer att passa bäst längs Mälarvägen? Upplands Väsby ger nu invånarna chansen att rösta på olika arkitektalternativ i en markanvisningstävling.

Kommunen har startat medborgardialogen genom att låta folk rösta om sex bidrag som gått vidare i tävlingen om hur de nya flerfamiljshus med 400 bostäder ska byggas. Allmänhetens röst blir en viktig del inför juryns beslut som meddelas i slutet av april. Juryn består av ledamöterna i kommunstyrelsens miljö- och planutskott.

Folklig arkitektur

Gemensamt för de sex bidrag som är vidare i tävlingen är att de alla är byggaktörer med bredd i kunskapen om att bygga i klassisk anda. Det blir en eller flera av dessa som kommer att få utforma det nya bostadsområdet med 400 bostäder längs Mälarvägen.

– Jag tycker att alla med intresse för Väsbys utveckling och framtida arkitektur ska delta i medborgardialogen. Deras röster blir en viktig del i den sammantagna bedömningen, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) på kommunens hemsida.

Tävlingsjuryn kommer att utse en till tre vinnare som får teckna markanvisningsavtal för varsitt kvarter inom tävlingstomten.