Mattias Karlsson är motsatsen till den priviligierade politikerklass som kommit att dominera svensk politik. Likt Gunnar Sträng kommer han ur det man förr kallade begåvningsreserven, dvs politiska ledare som inte fick något gratis och inte hade föräldrar med utbildning eller status i eliternas ögon.

I SVT-intervjun ”Min sanning” ägnas en timme åt en gäst. Det är ett befriande programupplägg, i dessa snuttifieringens tidevarv. En mer eller mindre intressant person erbjuds mer tid än brukligt för att svara på frågor. Det blir också lite mer personligt än normalt i svenska medier.

Det är mest vänsterfolk som får medverka, men igår kväll sändes ett avsnitt med Mattias Karlsson (se i SVTplay). Han tillhör ju en av de fyra som omdanade Sverigedemokraterna och gjort det till ett av de mest framgångsrika partierna på många årtionden.

Folkligt lågmäld

Den här recensionen av Mattias Karlsson på Twitter är träffsäker: ”Jag förstår att denne politiker skrämmer skiten ur vänstern, just på grund av hans lågmälda och folkliga framtoning. Något som väcker sympati hos väljarna, till vänsterns förtret. Något en del aktiva vänsterpolitiker och ministrar borde pröva.”

Det märks också att Mattias Karlsson är en mer analytisk politiker än de flesta. Han tar de stora perspektiven med in i samtalet, inte bara stirra sig blind på här och nu – det som annars är en vanlig åkomma hos politiker, proffstyckare och medier. Saker behöver sättas i sitt sammanhang för att vi ska kunna förstå varandra, förstå hur så olika uppfattningar vuxit fram.

Tydlig och rak

Det går inte heller klaga på att Mattias Karlsson skulle vara otydlig och flummig. När programledaren frågar vad som skulle vara svårast för Sverigedemokraterna att kompromissa om, lyfter Karlsson kärnan i vår tids största problem och orsak till mest konflikter.

– För oss är invandringspolitiken absolut svårast att kompromissa om. Sverige måste ha ett stopp för asylinvandring.

– Vi har enorma integrationsutmaningar, en enorm belastning på välfärden, inte minst ute i kommunerna. Vi har skenande utanförskap med kriminalitet och segregation. Innan vi har ett recept för hur vi ens ska börja lösa dessa problem så kan vi inte fortsätta att förstärka dem, säger Mattias Karlsson.

En del vill få det till att hans budskap är radikalt, men det är det bara i Sverige. I Danmark har man redan vänt trenden. 2019 hade ett tidigare stort invandringsöverskott förbytts mot nettoutvandring på 730 personer med flyktingbakgrund.

Det finns alltså ingen sakligt underbyggd dramatik i Karlssons budskap, om man ser till verkligheten och vad Sverige förmår.

Det är sunt förnuft, rakt upp och ner. Men tyvärr är sådan extremt kontroversiell i vårt land där världsfrånvända utopier om godhetens himmelrike på jorden är det ”man ska” predika.