Svenska makthavare blundade länge för hedersvåld. De som lyfte problematiken stämplades i hårda ord som islamofober. Även om detta förtryck nu kan diskuteras är svensk offentlighet så passiv att detta förtryck väntas öka i Sverige.

I ett reportage i Kvartal av Henrik Höjer beskriver universitetslektor Devin Rexvid, som forskar om hedersvåld, att det fortfarande finns ett motstånd i Sverige mot att erkänna att hedersförtryck finns. De mest högljudda motståndare till hedersbegreppet finns inom universitetsvärlden, hos dem som utgår ifrån ett ”intersektionellt” perspektiv, som är en del av postmodernismen.

Vänstern blundar och förnekar

– Detta är ett nytt sätt att relativisera, det vill säga att osynliggöra hedersbegreppet, kärnan i utsattheten, betydelsen av kultur, tradition, värderingar och religion. Ingen av dem som gjort anspråk på att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv har dock lyckats att tillämpa detta i praktiken, säger Rexvid.

Han menar att beteendet bottnar i en missriktad välvilja, en ambition att vara fördomsfri, att inte stigmatisera. Och denna oförmågan att erkänna mekanismerna bakom hedersvåldet skapar fortsatt passivitet i det offentliga Sverige, en passivitet som innebär att förtrycket ökar i takt med att antalet migranter från regioner med hedersvåld ökar.

Flera varnar för ökning av hedersvåldet i Sverige

Rexvid är pessimistisk om utvecklingen. Det offentliga Sverige klarar inte av att vidta de riktade insatser som krävs för att bromsa hederskulturens utveckling. Normerna förs vidare via barn-, kusin-, och tvångsäktenskap. Och den fortsatt stora invandringen till Sverige förstärker dessa normer, och försvagar möjligheter att upprätthålla svenska normer.

Också andra, som Omar Makram på organsiationen Gapf (Glöm aldrig Pela och Fadime), har en liknande bild.

– Hedersvåld och förtryck har ökat de senaste åren och vår bedömning är att det tyvärr kommer fortsätta öka de närmsta åren, säger han till Kvartal.

Vänsterns gigantiska humanitära skuld

Det är vänstern, och dess liberala medlöpare, som bär skulden för att våldet mot främst unga kvinnor ökar i Sverige. De bagatelliserar förtrycket och jämför det med våld i relationer mellan svenskar.

Men till och med medeltidshistoriker har konstaterat att hedersmord inte existerat i våra trakter ens på medeltiden; i nordiska sammanhang har kvinnor sedan långt tillbaka haft en relativt stark ställning.

Historieprofessorn Yvonne Hirdman menar att tanken om att alla kulturer är lika mycket värda, är ”ett hårresande påstående, en perverterad jämlikhetstanke”.

Ändå är den i hög grad dominerande i det av vänsterliberal partier styrda Sverige. Man vill inte se att folk från andra kulturer tar fruktansvärda beteenden med sig. Man vill inte erkänna att svenska sedvänjor är överlägsna när det kommer till humanitet och rättfärdighet.

För, som Fredrik Reinfeldt (M) sa, ”ursvenskt är bara barbariet”. Eller som Mona Sahlin (S) sa: svenska traditioner är ”töntiga”.

Med detta föraktet mot det svenska, har man inga verktyg att angripa hedersvåldet från Mellanöstern.

Konservativa politiker krävs för att stävja förtrycket

De pessimistiska röster som kommer till tals i Kvartal utgår förmodligen ifrån att de som haft politiska makten i landet ska fortsätta att sitta på den. Men svenska folket kan faktiskt se till att en annan riksdagsmajoritet uppstår. Och Moderaterna, som varit en del av problemet, har börjat komma på bättre tankar. Dessutom behöver de samverka med Sverigedemokraterna som legat rätt i dessa frågor hela tiden.

Med en ny regering finns hopp om att hedersvåldet tas på det allvar som borde skett redan för 30 år sedan.

*

Denna artikel var först publicerad i The Conservative.