Sverige har en regering som ”inte såg det komma”, som utrycker förvåning över utvecklingen och alltid är flera steg efter. Detta när landet behöver en regering som har vilja och förmåga att utöva seriöst ledarskap.

Regeringens svaghet beror inte enbart på individuell inkompetens, utan också på det är en liten minoritetsregering som bara har 116 mandat i riksdagen. För egen majoritet krävs 175 mandat.

Det försvagar regeringen att samarbetspartierna inte sitter i regeringen och tar ett samlat ansvar för den förda politiken.

Resultatet blir en pyttipanna-politik där man tar en fråga i taget och där de olika samarbetspartierna driver sina käpphästar. Vad som förs upp högst på prioriteringsordningen skiftar på ett slumpmässigt vis. Det blir då självklart en ryckig och osammanhängande politik från landets mäktigaste organ – regeringen.

Ledarskapet uteblir.

Ett nytt regeringsalternativ växer fram

Samarbetet mellan M, SD och KD har stärkts i riksdagen de två senaste åren, bland annat i form av fler gemensamma reservationer i utskotten. Det framgår av statistik som riksdagen tagit fram för Ekot.

Under 2019 skrevs 37 gemensamma reservationer i utskotten mellan de tre partierna. Under 2020 blev de 61 reservationer gemensamt.

Mer och tydligare under nya året?

Om dessa partier vill se ett regeringsskifte 2022 borde denna form av samarbete utvecklas och breddas. Nu sker främst de gemensamma skrivningarna i justitieutskottet om kriminalpolitiken. Det borde ske i alla utskott och på alla tunga politikområden.

Om detta samarbete i sakfrågor utvecklas och fördjupas kan partierna uppnå flera fördelar i valrörelsen. Dels får frågan om hur samarbetet ska ta form mellan ”de borgerliga” (M/KD och med Sverigedemokraterna mindre betydelse. Om de tre partierna är eniga i politikens inriktning spelar det mindre roll om vilka partier som får ministerposter och exakt hur samarbetet gestaltar sig.

Fokus hamnar istället på sakpolitiken. Skillnaden mellan den handlingsförlamade S-ledda regeringen och oppositionens samlade konservativa politik att bli tydlig.

Dessutom tar man med sakfrågor udden av skrämseltaktiken som är Socialdemokratins främsta vapen för att behålla regeringsmakten. Man har skrämt C och L att underkuva sig socialismen.

Med ett omfattande förberedelsearbete i form av utskottssamarbete i riksdagen finns det konservativa regeringsalternativets politik klart och tydligt bevisad i text och förslag. Då finns inget att skrämmas med.

Majoritetsregering med konservativ inriktning

Med ett sådant förberedelsearbete i riksdagen under 2021 kan oppositionen gå på stark offensiv i valrörelsen 2022.

Detta är exakt vad Sverige behöver. En konservativ regering med egen majoritet i riksdagen. Då kan äntligen kursen läggas om, bort från utopism, öppna gränser och oförmåga att bekämpa kriminaliteten, till en politik som sätter det egna landets medborgare främst, värnar om tryggheten och stärker välståndet.