IT-jättarna som äger sociala medier har skapat en monopolartad situation och därför måste staten gå in och förbjuda dem att avgöra vad som är lämpligt att uttrycka. Det är en sak för domstolar att avgöra, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke i intervju med Riks.

Det är olyckligt att Twitter överhuvudtaget har den här möjligheten att stänga ner användare av social medier, med tanke på hur dominerande de är i den fria åsiktsbildningen i samhället.

Nils Funcke är mycket kritisk till utvecklingen.

Han konstaterar att privata företag som dessa kan ställa upp egna användarvillkor, men det är bekymmersamt när du som konsument/användare i realiteten inte har någon annanstans att agera i det offentliga rummet. Det har blivit en monopolliknande situation.

– Då blir det ett hot mot den fria åsiktsbildningen, säger han.

Ingen publicistisk idé

Funcke vänder sig mot att dessa företag som inte ens är medieföretag fått sådan makt över samhällsdebatten.

– Det här är företag som i grunden inte har någon publicistisk idé eller vill någonting utöver att tjäna pengar, säger han.

Förbjud jättarna att stänga av användare

Funcke vill frånta IT-jättarna deras makt över samhällsdebatten och betrakta dem som rena distributörer av yttranden.

– Förbjud dem att påverka innehållet i det som publiceras. Det får vara upp till rättsstaten att beivra överträdelser, menar han.

Även om det rör sig om privata företag rör det sig om en monopolartad situation och då måste samhället ingripa.

– Det här har en sådan oerhörd betydelse för möjligheten för enskilda att ge hals åt sina åsikter och värderingar att det inte ska överlåtas åt en bolagsstyrelse att dra upp gränserna för yttrandefriheten, säger Funcke

– Det borde vara upp till de rättsvårdande myndigheterna med krav på saklighet och opartiskhet att bedöma huruvida enskilda inlägg överskrider gränsen för lagarna. Det är att stå bakom rättsstaten, inte att man överlåter till privata företag att avgöra vad som ska vara tillåtet, menar Funcke.

Inte snyggt av Löfven

Funcke menar att Stefan Löfven har all rätt att kritisera enskilda inlägg, men att det ”inte är snyggt” av statsministern att applåderar att en demokratisk vald politiker som Donald Trump stängs ute från de här plattformarna.

Han är kritisk till att vi i Sverige har en utveckling mot allt fler inskränkningar i yttrandefriheten. Inte minst genom EU vill man ge IT-jättarna legitimitet att göra bedömningar om vad som är inom ramarna för yttrandefrihet.

Se intervjun här: