Efter stängningen av Ringhals 1 och 2 innan deras livslängd löpt ut har Sverige bytt ut ren el mot import av smutsig el producerad i kolkraftverk. Miljöutsläppen ökar med Miljöpartiets politik.

Denna nedstängning av säkra och fungerande kärnkraftverk kan enligt Konjunkturinstitutet komma att innebära en utsläppsökning med minst åtta miljoner ton per år. Motsvarande 15 procent av de totala utsläppen i Sverige 2018.

Även FN:s klimatpanel har till och med slagit fast att kärnkraften behöver öka rejält om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas. I ett framtida Sverige där transportsektorn är elektrifierad och utsläppen av växthusgaser minimala, behövs kärnkraften.

Efter nedstängningen av Ringhals 1 den siste december importerar Sverige el gjord av smutsig kol i Polen. Naturskyddsföreningens energisakkunnige Kristina Östman uppmanar alla att minska elanvändningen.

Nu brukar kärnkraftsmotståndare hävda att kärnkraft är olönsam och att energibolagen själva stänger reaktorerna. Men det är en bluff. Orsaken till bristande lönsamhet stavas straffskatt på kärnkraften – beslutade av svenska politiker. Om kärnkraft vore beskattad som andra energikällor skulle kärnkraften vara lönsam.

I en debattartikel nyligen menade Jimmie Åkesson att ”Socialdemokraterna återigen är Miljöpartiets marionetter när det kommer till viktiga politiska frågor. Detta trots att två av tre svenskar vill behålla kärnkraften.”

I Japan, som stängt ned sina kärnkraftverk (9 av 54 reaktorer är i drift), är kilowattpriset nu över 7 kr, vilket kan jämföras med min senaste elräkning på 42 öre/kWh inklusive alla skatter. Alltså 17 ggr högre elpris i Japan. Är det dit Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill?

*

I en intervju för Riks förklarar riksdagsman Mattias Bäckström Johansson, som har bakgrund som reaktoroperatör vid kärnkraftverket i Oskarshamn, hur den svenska energipolitiken fungerar – eller inte fungerar.