Två läror står mot varandra i västvärlden idag. De som vill behålla nationens grundläggande fundament och de som med slagord om en ”öppen värld” vill avskaffa både polisväsende och yttrandefrihet, skriver Erik Dahlin, programledare för podden ”Samtidigt”.

DEBATT. I samband med oroligheterna vid Kapitolium beskrevs Donald Trump som ett hot mot demokratin, vilket han för övrigt beskrivits som förut. Att han uppvisat odemokratiska tendenser råder nog ganska stor enighet kring, men eftersom USA är en fungerande rättsstat så kan varken han eller någon annan förtroendevald kuppa sig till makten.

Vänstern vill avveckla polisen

Ironiskt nog har Trumps politik bidragit till att de egna anhängarna sent omsider kunde slängas ut från Kapitolium. Trump har nämligen bedrivit en politik för ökad lag och ordning och hyllades under valkampanjen av flertalet poliskårer för sitt stöd till dem.

I samma veva, när BLM-plundringarna pågick som värst, framförde däremot demokratiska politiker krav på indragen finansiering för polisen.

De som förfasas över diverse hot mot demokratin tillhör inte alltför sällan de som vill dra ner på rättsväsende och försvar. Men, vad hade Joe Biden haft för nytta av en massa röster ifall Trumps anhängare bara kunnat stövla in i Kapitolium och tagit över makten?

Ett starkt rättsväsende och våldsmonopol är en förutsättning för demokrati.

Skydda medborgarna mot brott

Vidare bör lag och ordning genomsyra hela samhället för att en demokrati ska kunna upprätthållas på lång sikt. Medborgarna måste känna trygghet i tillvaron och tillförsikt till makten. Det räcker således inte enbart med att parkera några stridsvagnar framför regeringsbyggnaden och låta våldet flöda fritt i resten av samhället. Själva fundamentet för en statsbildning handlade initialt om att skydda individen från våld och från stöld av föda och andra förnödenheter.

Det låter ibland som om demokrati är lösningen på alla problem. Så länge vi har demokrati och högt valdeltagande så har folket fått säga sitt och då får folket som de vill, vilket betyder att allt är bra. Eller?

Genom demokratiska beslut har våra politiker möjliggjort för utlänningar att mörda, våldta och råna svenskar inom rikets gränser, det vill säga exakt det som den ursprungliga statsbildningen var till för att motverka.

Vidare har hederskultur slagit rot i vårt land. Våra välfärdssystem är konstant utsatta för organiserade bedrägerier av enorma proportioner. Biståndsmiljarder hamnar årligen i fel händer och göder troligtvis både terrorism, korruption och förtryck.

Dessutom presterar våra elever allt sämre i skolan och vårt välstånd jämfört med jämförbara länder sjunker. Allt detta på grund av demokratiskt valda politiker.

Överlever den svenska nationen?

Om utvecklingen fortsätter åt samma håll kan man fråga sig vilken nytta vi kommer ha av vår demokrati på lång sikt. Kineserna kan komma att äga majoriteten av våra börsbolag, våra hamnar och flygplatser. Den dag muslimer utgör mer än 50 procent av Sveriges röstberättigade så kan vi inte utesluta att sharialiknande lagstiftning kommer att införas.

Detta och mycket annat ”otänkbart” helt i enlighet med demokratiska principer. Demokratin överlever, men överlever den svenska nationen ett sådant scenario?

Det massiva och intensiva stödet till Donald Trump ska ses i ljuset av ovanstående dystopiska resonemang. Man är oroad över att själva fundamentet för statsbildningen USA ska gå förlorad.

Utan att lägga någon värdering i frågan så har demokrater exempelvis framfört krav på att avskaffa det andra tillägget, dvs. rätten att bära vapen, vilket visar att de inte drar sig för att riva upp grundläggande fundament i den amerikanska konstitutionen och dess tillägg från slutet av 1700-talet.

När Trump i valrörelsen 2016 meddelade att ett avskaffande av det andra tillägget inte är aktuellt så fick han enormt stöd av personer som rimligen också är motståndare till mycket av den utveckling som vi sett i USA och västvärlden de senaste decennierna där framförallt vänsterliberaler bl.a. använt demokratin till att sätta andra länders intressen framför det egna landets intressen.

Två läror står mot varandra

Man har välkomnat mängder med människor till landet som fått rösträtt och fortsätter rösta för en ”öppen värld”. Risken för en accelererande utveckling där utlandsfödda hand-i-hand med vänsterliberaler och socialister stöper om våra västerländska samhällen till något annat är ett inte helt orealistiskt scenario.

Det är alltså två läror som står mot varandra.

Den ena läran vill behålla nationens grundläggande fundament, vilket de anser vara en förutsättning för demokrati och deras fri- och rättigheter.

Den andra läran ser delar av dessa grundläggande fundament som ett hinder för en vänsterliberal/mångkulturell världsordning och har inga större problem med att ta till demokratins kraft för att avskaffa både försvar, polisväsende och yttrandefrihet. I förlängningen kan alltså den demokratin bli ett hot mot sig själv.

Erik Dahlin
Programledare för podden ”Samtidigt”