I Spanien har åklagare inlett förundersökning om över 200 dödsfall på äldreboenden i corona kan vara vållande till annans död.

Liks i Sverige har Spaniens äldreboenden drabbades svårt i coronapandemin. Många anställda berättade om bland annat brist på säkerhets- och skyddsutrustning, rapporterar TT.

Åklagare meddelar att ungefär hälften av fallen kan röra vållande till annans död genom försummelse. 21 av fallen kan handla om brist på medicinsk behandling.

Brister i form av dålig styrning, finansiering, koordinering och arbetsmiljöproblem ses som några av orsakerna till det svåra läget, enligt åklagarrapporten.