Sätt stopp för det cyniska och hänsynslösa beteendet då man medvetet stjäla skattepengar som egentligen är menade att gå till personer i utsatta situationer. Det skriver SD-riksdagsledamöterna Julia Kronlid, Linda Lindberg och Carina Ståhl Herrstedt i en debattartikel.

De olika välfärdssystemen, som pensionerna, lönegarantisystemet och personlig assistans, har alla drabbats av omfattande fusk.

Den organiserad brottslighetens bidragsfusk utgör ett av de mer allvarliga angreppen på samhället, menar en polisen i en lägesrapport. Försvarshögskolan har påtalat att pengar från assistansfusk kan ha hamnat hos IS-terrorister i Syrien. 

”Det krävs omfattande åtgärder för att myndigheterna ska kunna sätta stopp för fusket i ett så tidigt skede som möjligt”, skriver de tre i Expressen.

”Man bör ha i åtanke att de medel som illasinnade grupperingar och personer stjäl från samhället är pengar som inte går till att hjälpa eller ge stöd åt personer i verkligt behov av hjälp. Vi talar om bland andra fattigpensionärer, sjuka eller personer med funktionsnedsättning.”

Olika förslag har lagts fram från Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att tidigt kunna upptäcka och motverka brottslighet. 

”Vi behöver också kraftigt skärpta rutiner för utbetalning till andra länder och tillgång till vårt gemensamma välfärdssystem … Personer som systematiskt lurat det svenska välfärdssystemet på pengar ska bli avstängda från de bidrag de tillskansat sig på falska grunder”, menar riksdagsledamöterna.

Sett till utvecklingen de senaste åren – där det visat sig finnas kopplingar till både kriminell verksamhet och terrorism – är det mer angeläget än någonsin att vi stoppar fusket i välfärdssystemen.