Avslöjanden av fusk med assistansersättningen (LSS) har tredubblats på bara ett år. Försäkringskassans återkrav och skadestånd kopplat till assistansersättning ökade från 133 miljoner kr 2019 till 464 miljoner 2020.

Svenska välfärdssystemen har blivit mjölkkossor för internationell kriminalitet, som nu tömmer svenska statskassan genom att utnyttja bidragssystemen.

Svensk välfärd stimulerar människohandel

Värst drabbat tycks assistensersättningen vara. Systemet är till för att underlätta för funktionshindrade. Kostnaden för statskassan är nu uppe i 30 miljarder kr. En gökunge i statsbudgeten. Och mycket av ökningen beror på systematiskt fusk.

Mer än tre gånger så mycket fusk år 2020 med återkrav som följd. Källa: SVT.

”Det handlar om systematiska skenanställningar, assistans som inte utförs, utnyttjande av arbetskraft eller att personerna bakom bolaget inte anses lämpliga”, skriver SVT som kartlagt utvecklingen.

Mer rakt på sak är GP-kolumn, Så utnyttjar kriminella assistansen för illegal migration: ”Resultatet är att barn utnyttjas … Människohandeln, exploateringen av utsatta människor och flödet av skattepengar ner i kriminellas fickor måste stoppas, annars kommer hela systemet att kapsejsa.”

Naiviteten når nya rekordnivåer

Bakom ryggen på de godhetsknarkande vänsterliberala etablissemangen tömmer internationellt kriminella nätverk svenska statskassan.

Det anses fortfarande vara ondska att värna de svenska medborgarnas behov av välfärdsservice – för äldre och funktionsnedsatta – och därför avgränsa systemet till dem och inte låta det gälla migranter med uppehållstillstånd.

För att framstå som ”goda” låter de styrande partierna kriminella bedriva människohandel, ta migranter till Sverige enbart för att utnyttja dem för att komma över svenska bidrag.

De finns inga ord för dårskapen. Tyvärr tycks det krävas att välfärden ska haverera på bred front innan väljarna vaknar och röstar bort de ansvariga partierna. Men då är det försent. Då kommer landets befolkning att stå med ett länsat konkursbo till nation.