Svensk offentlighet måste vara en av de fegaste i världen. Man ska bara säga ”rätt sak i rätt tid”. Men att säga rätt sak i fel tid är det som skapar historiska statsmän/kvinnor.

Jag har i flera paneler i olika medier senaste veckan försökt påtala att upploppet i Washington DC måste jämföras med ”Black lives matter”- och Antifa-upploppen i USA under förra sommaren och hösten i många städer. Då plundrades och brändes butiker och polisstationer.

Men ingen annan deltagare i dessa paneler har varit beredda att likt mig fördöma både BLM/Antifa-upploppen och det i Washington 6 januari.

Hyckleri att inte fördöma BLM/Antifa-upplopp

”BLM-rörelsen har enbart beskrivits i positiva ordalag av svensk media. Jag har inte sett en enda granskning, inte i ett enda ord kritik eller ens ett försök att förhålla sig objektivt”, summerar Rebecca Weidmo Uvell i en granskning av upploppen: Selektiv upprördhet

Hon visar hur BLM-ledaren i New York uppmanar till att bränna ner alla demokratiska institutioner.

Men inga etablissemangsföreträdare är beredd att fördöma denna uppvigling. Det är bara så kallade ”Trumpsupportrar” som ska fördömas med största möjliga indignation.

Detta är det svenska hyckleriet i kubik.

Här finns bara två positioner: Antingen är man emot upplopp av både BLM och ”Trumpsupportrar”, eller så är man inte motståndare till våldsamma upplopp om de har politisk korrekt inramning. Den som inte tar avstånd från alla upplopp står inte upp för rättsstaten.

Säga rätt sak – i varje ögonblick

En som intellektuellt försöker tolka den svenska offentligheten är statsvetaren och redaktören för socialdemokratiska Sydöstran, Stig-Björn Ljunggren. Han menar att det är bäst att ”säga rätt sak vid rätt tillfälle”.

Nej! Detta är en princip som uppmanar till medlöperi med vansinnig politik. Om de flesta är tokstollar, ska jag också vara det – det är den moraliska essensen i att bara våga säga rätt sak ”vid rätt tillfälle”.

Ljunggren menar att det är fel tillfälle att lyfta BLM/Antifa-upplopp när Capitolium i Washington utsatts för upplopp. Han menar att ”För tillfället drar vi nämligen upp ett kritstreck som skiljer det öppna samhällets vänner från dess fiender.”

Nej! Det vi gör är att skilja hycklarna från dem som verkligen står upp för rättsstat och demokrati genom att fördöma våldsamma upplopp från både vänster och höger.

Det är absolut rätt att fördöma vänsterextrema BLM/Antifa-upplopp även när högersidan gjort våldsamt upplopp.

Bara då är man principfast, logisk och intellektuellt hederlig.

Att säga rätt sak i ”fel” tid är statsmannakonst

Alla de som genom västvärldens historia betraktas som stora statsmän och kvinnor är de som sagt rätt sak i fel tid. Abraham Lincoln var emot slaveriet när USA inte var redo för det. När han sa rätt sak i fel tid, blev det visserligen inbördeskrig, men Lincoln såg till att slaveriet avskaffades. Om Lincoln följt Ljunggrens resonemang skulle slaveriet inte ha avskaffats.

Och för att ta ett mindre dramatiskt exempel ur det senaste dygnets diskussion i sociala medier, med justitieministern och en tidigare statsminister:

I valrörelsen 2002 föreslog Folkpartiet, under Lars Leijonborg och med Mauricio Rojas som initiativtagare, att språktest för svenskt medborgarskap skulle införas. Det var att säga rätt sak i fel tid.

Och hur förslaget behandlades – språktest kallades rasistiskt av S samt alla etablissemang och de borgerliga vek ned sig – kan ses som symbol för hur hela invandringspolitikens sammanbrott i Sverige såg ut. Det var ”fel tid” att säga rätt sak. Alltså att tala om invandringen som enorm uppoffring och att samhället måste ställa krav på nyanlända.

Alla de om höll käften om behovet av att ställa krav, därför att det var ”fel tid”, är nu medskyldiga till det svenska samhällets väg mot kollaps.

Nej, nog tusan är det rätt att säga rätt sak även om andra menar att det är fel tidpunkt!