I omröstning om vilket som är ”Årets värsta slöseri 2020” fick välfärdsfusket flest röster. Exakt hur mycket pengar som läcker ut ur välfärdssystemen vet ingen, men det rör sig om tiotals miljarder kronor varje år.

Slöseriombudsmannen Josefin Utas presenterade tio former av slöseri på hemsidan, med olika exempel på hur offentliga medel går till onödiga påhitt.

Men klart störst summor försvinner genom fusk och bedrägeri mot de bidragssystem som är till för att hjälpa utsatta personer. Därför ”vann” också denna form av slöseri årets utmärkelse.

Din skatt går till organiserad brottslighet

Slöseriombudsmannen Josefin Utas skriver i debattartikel om hur allvarligt fusket är. Det omfattande fusket urholkar förtroendet för välfärdssystemen, för politikerna och minskar viljan att betala skatt överhuvudtaget.

Några exempel på stödsystem inom vilka välfärdsfusket finns är lönebidrag, nystartsjobb, assistansersättning och sjukersättning. Inte sällan är fusket del av avancerade upplägg och en del av den organiserade brottsligheten. Skenanställningar i företag, falska arbetstillstånd, fusk med folkbokföring och samordningsnummer används för att mjölka våra gemensamma system på pengar.

– En radikal förändring måste till. De stora transfereringssystemen och kostnaden för dessa är vad som skiljer Sverige från andra jämförbara länder och är huvudorsaken till Sveriges jämförelsevis höga skatter. Hur väl de fungerar måste prioriteras av de politiskt ansvariga, skriver Josefin Utas.