Högsta förvaltningsdomstolen stoppar kinesiska Huawei i svenska 5G-nätet. Överklagan avvisas. Det är en seger för demokratin. Totalitära Kina ska inte ha fingrarna i svensk infrastruktur.

Efter att Försvarsmakten och Säpo bekräftat varningarna mot det kinesiska bolaget som amerikanska myndigheter svartlistat, stoppade Post- och Telestyrelsen Huawei från att delta i upphandlingen av 5G-utbyggnaden i Sverige. Beslutet överklagades av Huawei, men nu har alltså den slutliga domen kommit: de får inte bygg denna för Sverige så känsliga infratruktur.

Även om Huawei tekniskt sett är ett privat företag så är det, eftersom det är kinesiskt, i realiteten ett maktinstrument i händerna på den kommunistiska diktaturen. Ett verktyg för att via den internationella ekonomin bedriva regimens imperialistiska maktambitioner.

Liberal syn kan undergräva suveräniteten

”Fastlands-Kina använder västvärldens faiblesse för öppenhet och fri marknad mot oss. Patentstölder, industrispionage och allsköns fulspel har varit normen för Pekingregimen i internationella ekonomiska sammanhang. Alla vet det. Men med tiden har västliga företag blivit så inlemmade i kinesiska intressen att det inte alltid blivit så lätt att tala klarspråk”, skriver Fredrik Haage i Smålandsposten.

Och Kina har påtryckningsmedel genom sin storlek. Man fick Jacob Wallenberg att försvara möjligheterna för Huawei att verka i Sverige, eftersom Kina hotat med hämndaktioner mot svenska intressen i Kina, exempelvis Ericsson och dess affärer i landet.

Men att stänga ute Huawei, så att Kina inte får möjlighet att via nya tekniken enkelt spionera på alla svenskar och alla svenska företag, är en nationell säkerhetsfrågan. Svenska staten ser Huawei för vad det är.

Globala hoten är omfattande

I den sköna globala värld som växer fram lever en majoritet av befolkningarna i diktaturer. Deras nya ekonomiska styrka används nu mot oss. Många i väst, inte minst i Europa, är villiga att ta emot diktaturernas pengar.

Grekland har sålt viktiga delar av sin infrastruktur till Kina. Hur villiga kommer Grekland att vara att gå emot kinesiska intressen i framtiden om Kina hotar att stänga ner allt om Grekland inte lyder?

Det vi ser är en ny form av kolonialism. Nu är det Europa som riskerar att bli förslavade.

Globaliseringen har många fördelar, men innebär också monumentala risker och hot. Frågan är om globaliseringsivriga politiker som föraktar vår svenska nationalism förstår vidden. De kan, i sin iver att motverka nationalism, snart istället vara slavar åt en totalitär imperialism, nämligen den kinesiska.

*
Mer i Samtiden: Kina köper upp svenska teknikföretag (29 nov 2019), EU närmar sig Kina (18 juli 2018), Kina köper upp allt fler teknikföretag i Europa (11 aug 2016).