Medan S-regeringen lägger ner kärnkraft i Sverige, vill Baltikum satsa på nya, små modulära reaktorer för att klara klimatpolitiken. Vattenfall har tecknat avtal med Estland om att bygga nytt.

Vattenfall och estniska energibolaget Fermi har tecknat en avsiktsförklaring (Letter-of-Intent) för ett utökat samarbete mellan parterna om att bygga små modulära reaktorer (SMR).

Beskedet kommer sedan Vattenfall under året deltagit i en förstudie med Fermi för att undersöka förutsättningarna för att bygga små kärnkraftreaktorer, ”Small Modular Reactor”, i Estland.

– Intresset för småskaliga reaktorer har ökat de senaste åren. Avsikten med projektet och vårt fördjupade samarbete är att stötta Fermi i genomförandet av ett framgångsrikt europeiskt SMR-projekt, säger Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall i pressmeddelande.

Ska världen bli CO2-fri enligt både Parisavtal och det beslut EU tagit måste ny energi till. Kärnkraft är då ett alternativ. Iallafall i andra länder än Sverige.