Direkt efter maktskiftet 2014 lade S/MP-regeringen ned äldreomsorgsutredningen. Den hade förslag som rörde just det som Coronakommissionen nu kritiserar i äldreomsorgen.

Stefan Löfven (S) hade kunnat rädda många tusen liv genom att ha låtit äldreomsorgsutredning fullfölja sitt arbete och genom att åtgärda de brister som utredningen berörde.

Partihänsyn före människors liv

Men av partipolitiska skäl ville han inte att förslag skulle komma från en utredning som den tidigare borgerliga regeringen tillsatt. Istället hände – ingenting.

Utredarna skriver idag på DN-Debatt om att deras förslag berörde just det som Coronakommissionen nu anger som förklaring till att så många fler äldre har dött i Sverige än i våra grannländer.

Om Löfven för sex år sedan sett till de äldres bästa, och inte låtit partiprestige gå först, hade Sverige i år kunnat stå bättre rustat för att i äldreomsorgen hantera coronapandemin.

Detta är en förödande kritik mot Stefan Löfven och den sittande regeringen.

Stoppade medvetet förbättringsförslag

Man har medvetet stoppat åtgärder som hade kunnat skapa ett drägligare liv får tiotusentals äldre. Bara därför att utredningen inte var deras ”baby”.

Svensk politik på högsta nivå tycks ha den lägsta moralen.

Det är riktigt svinaktigt att medvetet avbryta ett förbättringsarbete bara därför att man inte kommit på idén till utredning själv.

Regeringen var inte omedveten om hur viktig utredningen var. Flera pensionärsorganisationer protesterade för sex år sedan mot att utredningen stoppades och, som utredarna skriver ”arkiverades i ett bergrum”.

Utredningen pekade på systemfelen som givit de höga dödstalen i Sverige

Utredarna påpekade redan då att ”Det finns systemfel i vård och omsorg där de mest sjuka äldre med stora behov av sammansatta insatser av vård och omsorg inte uppmärksammas tillräckligt av vård- och omsorgsgivarna.”

De konstaterade att ”Primärvårdens organisation och struktur passar inte för sköra äldre.” Och att ”vård­planer för multisjuka äldre är ofta brist­fälliga eller inaktuella.”  

Men Lövfen-regeringen skickade analysen till arkivet utan att läsa.

Just dessa brister är med stor sannolikhet en bidragande orsak till att nästan tio gånger så många äldre har dött i corona under 2020 än i våra grannländer. Vi talar om flera tusen människor, som fått ett förkortat liv som dessutom avslutades i total ensamhet.