Europeiska fängelser släppte i våras ut tiotusentals intagna för att förhindra smittspridning av corona. Sverige avvek genom att istället öka antalet intagna.

Förvånande nog har Sverige inte agerat mest gynnsamt för dömda kriminella under coronapandemin. En studie som Europarådet gjort av 40 fängelsesystem i Europa visar att de flesta släppte ut intagna i förtid i slutet av straffen eller lät intagna få fotboja istället för att avtjäna straff på anstalt.

Frigivningen har varit ett försök att hejda spridning av coronaviruet genom mindre trängsel på anstalterna. Detta sedan tusentals intagna och personal vid häkten och anstalter smittats av corona under våren, enligt Europarådet.

Antalet intagna har också minskat i Europeiska länder därför att kriminaliteten där minskat under pandemin.

Sverige avviker

Sverige avviker på i alla tre avseenden. Sverige har inte haft någon större smittspridning på anstalterna. Antalet brott har inte minskat i landet. Och Sverige har fler intagna efter pandemins första månader.

Av 47 undersökta fängelsesystem var det bara Sverige som hade en ökning av intagna från januari till i april i år, enligt studiens mätningar.

– Sverige var det enda landet som inte hade en nedstängning som andra länder, påpekar Marcelo Aebi professor i kriminologi till Ekot.

Poliser och domstolar fortsatte arbetet i Sverige. Vid en ny mätning i juni var det endast Sverige och Grekland som uppvisade en ökning av intagna.

Fängelser förebyggde bättre än äldreboenden

Sverige ser inte ut att ha fått mer smittspridning bland de intagna än andra länder, enligt studien. Förebyggande åtgärder i Sverige var skyddsutrustning och avskildhet samt att stoppa permissioner och besök. Dessutom läggs betydligt högre belopp per intagen i svenska fängelser.

Kriminella tas i Sverige omhand på ett betydligt värdigare sätt än gamla människor på äldreboenden.