När alla opinionsmätningar vägs samman vid årets slut har de tre oppositionspartierna ett övertag över regeringen och stödpartierna när det gäller utfall i riksdagsmandat: 177 mandat och egen majoritet.

Svängningarna har varit stora under 2020 i opinionsmätningarna. I början av året hade den konservativa oppositionen ett tydligt övertag och Socialdemokraterna var nere för räkning med bara stöd av 23-24 procentenheter i mätningarna.

Sedan kom coronapanemin och många väjare slöt upp bakom statministerpartiet.

Under sommar och höst normaliserades debatten och kritik mot regeringen kunde framföras igen. Och Socialdemokraterna backade, i exempelvis SCB med 4 procentenheter. Men man ligger ungefär på valresultatet 2018, och har inte tappat ned till nivåerna i början av året.

Under pandemin fick också Moderaterna nytt liv. Det var politik som inte knöt an till Reinfeldtsregeringens katastrofala misslyckanden i migration, integration och kriminalitet. Även efter första vågen av pandemin i våras har Moderaterna varit mer aktiva än förra vintern och de ligger klart över valresultatet 2018.

Sverigedemokraterna var landets största parti under årets första månader. Men när pandemin drog fram över landet och världen återvände de sist vunna tillbaka till Socialdemokraterna. Men Sverigedemokraterna har hela tiden legat över valresultatet. I den nya sammanräkningen får SD +10 mandat.

I en kommentar säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson vid Valforskningsprogrammet på Göteborgs universitet:

– Stor volatilitet i mandatfördelningsberäkningar och troliga regeringsunderlag trots små opinionsförändringar. Med även MP under fyra procent blir scenförändringen dramatisk när M-KD-SD tillsammans når 177 mandat.

Alltså egen majoritet.

Det hänger på att varken L eller MP når över fyraprocentsspärren. Ska oppositionen vara säker på att få majoritet behöver man öka sin andel lite till i väljarkåren, så att man når 50 procent på egen hand.

*

Källa: Mätningarnas mätning.