Nu har SCB släppt sin mätning nedbruten på olika väljargrupper. Där framkommer att SD ökat i storstadsområden medan M ökar i Småland och Mellansverige. En orsak är att SD ökar bland väljare med utländsk bakgrund, medan M tappar i gruppen. S tappar brett, men mest i Småland, -6,2 procentenheter.

KOMMENTAR. Det traditionella storstadspartiet Moderaterna tappar i storstäder, medan Sverigedemokraterna ökar där. I Göteborg har SD ökat med +7,0 procentenheter sedan i maj, medan M tappar -8,7 procentenheter i rikets andra stad.

På samma period har SD tappar -4,7 procentenheter i Småland, medan M ökat med +7,6 procentenheter där. Också S har sitt största regionala tapp i Småland, -6,2 procentenheter sedan i maj.

Vi ska inte glömma att felmarginalerna blir stora när SCB bryter ner siffrorna i avgränsade grupper, eftersom antalet svarande är begränsat. I Småland bygger mätningen på 394 svarande.

Låt oss titta på några andra större väljargrupper.

Utrikes bakgrund

Bland dem som är födda utomlands eller vars föräldrar båda är födda utrikes, är S störst med 43,4 procent, tvåa är M med 16,7 procent och SD trea med 13,1 procent. Det kan noteras att SD därmed har fler invandrarröster än C, L och MP tillsammans. Och betydligt fler än V.

Och det är i denna grupp SD vuxit sedan i maj, medan partiet minskat med minimala 0,1 procentenhet bland väljarna med svensk bakgrund.

LO-kollektivet

Bland arbetare som är LO-medlemmar är fortfarande S störst med 40,1 procent, tvåa är SD med 22,3 procent och trea är V med 13,0 procent. Bland de manliga LO-medlemmarna är S och SD mer jämnstora: 37,6 mot 30,5 procent.

Akademiker

Bland Saco-medlemmar är nu SD lika stora som det gamla ”akademikerpartiet” L, båda får stöd av 6,8 procent.

Kvinnor

Sverigedemokraterna ökar bland kvinnor med utländsk bakgrund, till 9,5 procent. Bland kvinnor med svensk bakgrund minskar stödet något, till 10,5 procent. Därmed är skillnaden nu väldigt liten mellan dessa två kvinnogrupper.

Unga män

Bland yngre manliga väljare (18-29 år) är M störst med 27,8 procent och SD näst störst med 21,8 procent, en ökning med 4 procentenheter sedan förra mätningen i maj. S blir trea med 13,9 procent.

Pensionärerna

I väljargruppen 65+ är S störst med 38,7 procent, M tvåa med 19,3 procent och SD trea med 17,0 procent.

Storstadsväljarna

I Göteborgs kommun har SD sedan i maj ökat med 7,0 procentenheter till 17,0 procent. I Stockholms kommun har partiet ökat med 1,2 procentenheter till 8,6 procent. I Stormalmö ligger partiet still på den högsta nivån bland storstäderna – 20,2 procent. Ligger still gör man också i Stockholms län utanför huvudstadskommunen – 16,5 procent.

Geografiska ligan

Här nedan framgår stödet för Sverigedemokraterna i de olika landsändarna (jämför med förra mätningen i maj).

Skåne och Blekinge: 22,3 procent (-0,3)
Norra Mellansverige*: 18,2 (+0,3)
Västsverige: 17,6 (+2,4)
Småland med öarna: 16,9 procent (-4,7)
Östra Mellansverige**: 16,1 (+0)
Mellersta/övre Norrland: 15,3 (-0,8)
Stockholmsregionen: 13,0 (+0,4)

* Värmland, Dalarna och Gävleborg
** Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro län och Västmanland

Källa: Partisympatiundersökning SCB i november 2020 (pdf)