Nu har den nya dagstidningen Bulletin kommit ut med sina första artiklar på sin hemsida. Projektet har varit beryktat hela hösten, men nu kan vi se hur redaktionen själv formulerar sin position i svensk samhällsdebatt.

Här är några av mina initiala iakttagelser av den första Bulletin-ledaren av politiske chefredaktören Alice Teodorescu Måwe.

Med ett ord: liberalkonservativa.

Målet: ”återerövrandet av tryggheten” kommer att vara en av de mest centrala frihetsfrågorna under 2020-talet.

Prägla debatten: om ”den alltmer etnifierade underklassen vars utanförskap går i arv … inte lever upp till medborgarnas rättmätiga förväntningar” lär frågan dominera det offentliga samtalet.

Ideologisk position: ”[E]n nationell identitet och gemenskap skapar förutsättningar för sammanhållning och referensramar, historia och kulturarv ska förvaltas med stolthet, familjens, civilsamhällets och det privata näringslivets frihet ska respekteras. En konservatism av detta slag tempereras av de liberala principerna om rättssäkerhet och individens autonomi, liksom den i grunden positiva inställningen till internationellt samarbete. Härigenom distanserar sig liberalkonservatismen från såväl nationalkonservatismens som socialkonservatismens kollektivism, nationalism och paternalism.” 

Nationell identitet – utan nationalism. Familjer och gemenskap – utan kollektivism. Här får vi nyfiket vänta på förtydliganden…

Saknas: Det skyhöga skattetrycket nämns fyra gånger, men däremot ingenting om migrationspolitiken som slukar allt större del av skattemedlen. Ska hundratusen nya uppehållstillstånd fortsätta att beviljas per år? Om det har första ledaren i Bulletin inget att säga.

Viktigast: Det viktigaste med Bulletin är förhållningssättet. ”Konsensus är inget självändamål; det fria, demokratiska samtalet är för sin överlevnad beroende av olikhet.”

Allt får inte plats i en första ledarartikel. Ansatsen är lovande. Särskilt detta med att bejaka öppen debatt. Medan alla etablissemang sluter sig och försöker förhindra folk från att komma till tals, visar Bulletin motsatt ambition.

Enbart denna ansats är en klok ”affärsidé” som kan göra Bulletin stora, medan andra etablissemangsaktörer marginaliserar sig genom att vara allt mer totalitära och folkföraktande.